Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Article
Als mens ben je voortdurend onderhevig aan de indrukken die jou toekomen via je zintuigen. Wat je ziet, hoort en voelt is niet de werkelijkheid, maar jouw perceptie. Zo leren we uit de epistemologie, één van de belangrijkste invloeden op het postmodernistische denken.

Wat betekent dat voor ons, als coach?

Wanneer we naar de verhalen luisteren van andere mensen, gaan we automatisch hun verhalen refereren aan onze eigen, interne verhalen. Dat kan je – als mens – niet tegenhouden; het gebeurt vanzelf. De valkuil is dat we gaan interpreteren; we vullen de ontbrekende stukjes zelf in vanuit onze eigen ervaringen, overtuigingen en waarden. In normale omgang met anderen is dat geen probleem. Tijdens een coachinggesprek echter, des te meer.

Welke attitudes en technieken helpen je dan om niet te gaan ‘invullen’?

Gelukkig hebben we een aantal handvaten, die ons als coach helpen om voldoende afstand te bewaren, en tegelijk een authentieke verbinding tot stand te brengen met je coachee.

Je creëert een veilige ruimte
Voor ervaren coaches klinkt dit zo vanzelfsprekend dat we er soms niet meer bij stilstaan. Aan de andere kant zien we leidinggevenden, partners, leraren verwoede pogingen doen om mensen ‘bij te sturen’ op een geheel onveilige manier.

De veilige ruimte houdt in dat je van het begin af aan een ‘coach container’ opstelt. Je kan je zoiets het best voorstellen als zou je afspreken dat je samen gaat voetballen. Je komt overeen waar en wanneer het spel gespeeld wordt, wat het speelveld is, wat de bal (onderwerp) is, het doel en wie de speler(s) en wie de coach zijn. Je maakt ook duidelijk wanneer het spel voorbij is.

De coach container betekent ook dat het gesprek tussen coach en coachee(s) privaat is.

Je bent een onbevooroordeelde getuige
De tweede stap is dat je een goede balans vindt tussen betrokkenheid en afstand. Dat kan een heuse uitdaging zijn, zeker wanneer je bijvoorbeeld als leidinggevende direct te maken hebt met de mindset en gedrag van je coachee.

Aan de ene kant heb je een hoge mate van betrokkenheid. Als ouder van je kind, voel je je direct verantwoordelijk en wil je je kind correct ‘opvoeden’.

Aan de andere kant is er helemaal geen betrokkenheid. Zoals je als toeschouwer naar een spektakel kijkt. Je ziet wat er gebeurt, maar het doet je niks.

Ergens daartussen is er die plek waar je je tegelijk verbonden voelt met de andere én waar je nog voldoende afstand kunt bewaren om niet ‘meegezogen’ te worden in hun verhaal.

Da’s de plek die je als coach gaat innemen.

Je focus ligt op het proces, niet de inhoud.
Als coach of facilitator ga je dus niet alleen luisteren naar wat er verteld wordt. Je focus gaat voornamelijk naar de manier waarop hun verhaal tot stand komt. Jouw toolbox is niet jouw persoonlijke ervaring en inhoudelijke kennis, maar wel jouw inzicht in de cognitieve en emotionele processen die aan de grondslag liggen van wat de coachee doormaakt.

Enig begrip van neurocognitieve wetenschappen helpt natuurlijk. Effectieve coaches hanteren doorgaans een combinatie van werkzame principes en technieken zoals:

Systeemdenken
Positieve psychologie
Appreciative Inquiry
Cognitieve gedragstherapie
Psychometrische instrumenten
Neuro-linguïstisch programmeren

En allerlei variaties hierop. Je kan je als coach eindeloos blijven bijschaven in allerlei bekende en minder bekende methodologieën. Het is niet zozeer de hoeveelheid methodes die ertoe doet, maar wel jouw vaardigheid om de juiste techniek in te zetten op het juiste moment.

Je werkt met wat zich aandient
We bouwen voort op alle drie de voorgaande principes om voorbereid te zijn om aan de slag te gaan met eender welk verhaal de coachee aanbrengt.

Maar al te vaak zien we dat managers zich inhoudelijk voorbereiden op individuele functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken. Ze hebben opgeschreven wat ze moeten zeggen en denken na wat ze best kunnen antwoorden op specifieke vragen van hun medewerkers.

Als coach heb je je natuurlijk ook goed voorbereid. Maar je bent voornamelijk goed voorbereid om van je aanpak af te wijken, op basis van wat er tijdens het coachinggesprek aan bod komt. Je kan je dit opnieuw voorstellen als een voetbalspel; waar je eerst het terrein gaat verkennen, om vervolgens je aandacht specifiek te richten naar het doel. Waarover de bal precies gaat, is zeker in die eerste fase van minder belang.

Hou de ruimte open
Inhoudsloos coachen betekent dus dat je jouw eigen oordeel loslaat, en dat je de ruimte geeft aan de coachee om die te verkennen. Deze ruimte heeft verschillende dimensies en kan je zien als een kubus, waarbij de tijdsas (verleden – heden – toekomst) gecombineerd wordt met diverse personen en hun rollen (zelf / ander / geheel). De derde dimensie wordt gevormd door de context (tijd en plaats), waarneembaar gedrag, competenties en hulpbronnen, waarden en overtuigingen, identiteit en zingeving.

De coach nodigt de ‘verkenner’ uit om alle aspecten te kunnen waarnemen, waarbij zelfreflectie een belangrijk instrument wordt. Meestal zijn meerdere sessies nodig om een verschuiving in het paradigma teweeg te brengen.

In de praktijk gebeurt dat door open vragen te stellen, herkadertechnieken toe te passen en metaforen te hanteren. Daarmee zet je mensen aan het denken zodat ze zélf tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.

Stimuleer zelf-verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen
Mensen gaan heel vaak op zoek naar een ‘schuldige’ of bedenken een ‘oorzaak’ die buiten zichzelf ligt en waar ze niks aan kunnen veranderen. Dat is een gemakkelijkheidsoplossing. Als coach hanteer je positieve psychologie als leidend principe; je leidt de aandacht van “wat je niet wil” naar “wat je wél wil”. Je stimuleert de coachee om doelstellingen te formuleren die binnen het eigen vermogen liggen, positief geformuleerd zijn, haalbaar zijn en met een duidelijk tijdskader. Belangrijk is dat de coachee zich emotioneel betrokken én zelf verantwoordelijk voelt om zijn mindset, gedrag en/of situatie aan te pakken.

Verandering gebeurt met de eerste stap
Zélfs wanneer de coachee de intentie heeft om iets aan te pakken, is dat nog geen garantie op duurzame verandering. Onze psyche werkt immer niet zo rechtlijnig als zouden we willen. Tegelijk gaan er weerstanden opduiken die de coachee ervan kunnen weerhouden om die eerste stappen naar blijvende verandering te zetten. Onder stress kan er ook terugval zijn naar oude patronen in denken en gedrag.

De eerste drempel die de coachee moet overwinnen bestaat uit drie componenten:

“Er moet iets veranderen” — bewustwording dat er iets is dat veranderd moet worden;
“Ik moet veranderen” — bewustwording dat jij diegene bent die hier iets aan kan veranderen;
“Ik moet nu veranderen” — bewustwording dat het hoog tijd is om iets te veranderen;De
Als coach is het jouw opdracht om deze drempel expliciet te maken en de coachee uit te nodigen tot die eerste belangrijke (mentale) stap. Eens die genomen is, lijken alle opeenvolgende stapjes een pak makkelijker. Onderzoek samen welke (minimale) aanpassingen in context, gedrag, … al een belangrijk effect teweeg brengen. Zo kan de coachee zelf een actieplan opstellen van kleine gedragsveranderingen die haalbaar lijken en waarbij deze het gevoel krijgt dat er vooruitgang is.

Vertel vermogende verhalen; over jezelf, over je collegas en over je team
Mensen worden beperkt of raken in beweging door verhalen. Als kind zijn dat voornamelijk de verhalen die je van anderen hoort; als jongere de verhalen die je hebt geïnternaliseerd en als volwassene zijn het de verhalen die je jezelf vertelt. Hoe ouder je wordt, hoe meer verhalen je in je rugzak zitten hebt.

Datzelfde principe geldt trouwens ook in groepen en teams. Verhalen worden dan krachtige systemische attractoren die de aandacht en energie in het veld. Krachtige attractoren zijn als draaikolken in een rivier; ze slorpen makkelijk alle aandacht en energie op en brengen mensen en systemen in beweging.

Als coach ga je aan de slag met inzicht in deze systemische dynamieken om verandering op gang te trekken, door vermogende verhalen te voeden met aandacht en energie.

Welke vermogende verhalen vertel jij over jezelf, over je collega’s, over je team en organisatie? Hoe stimuleer je hun positieve effecten en breng je die onder de aandacht?

Dat is het proces waar jij jou als coach op toelegt, om mensen en teams op een krachtige en positieve manier te stimuleren.

Conclusie

Met deze acht handvaten heb je een stapje voor. Omdat je een veilige ruimte creëert, Omdat je het proces begrijpt en beheerst. Omdat je zélf geen betrokken partij bent. Omdat je mensen en teams tot betere versies van zichzelf stimuleert door aandacht te geven aan hun vermogende verhalen en kleine veranderingen in hun gedrag.

Voor teamcoaches die wél erg inhoudelijk betrokken zijn betekent zoiets natuurlijk een extra uitdaging. En soms kan je niet anders dan jouw rol van inhoudelijk expert vast te houden, terwijl je had gewenst dat je ook in die andere rollen kon bewegen; die van coach of van facilitator.

Veel heeft te maken met het niveau van kennis, competentie en maturiteit van je mensen. Hoe minder competent zij zijn, hoe meer je zelf inhoudelijk gaat sturen. Maar naarmate zij in hun leerproces groeien, kan je die inhoud steeds makkelijker loslaten en aan hen toevertrouwen. Wanneer je merkt dat hun competentieniveau goed zit, maar dat er nog ruimte is voor groei en ontwikkeling, kan je écht gaan coachen. Dat doe je met bovenstaande handvaten.

Tenslotte ga je merken dat mensen uiterst vaardig zijn en over veel ervaring beschikken. Dan verander jouw rol opnieuw, van coach tot facilitator. Je bent dan puur procesbegeleider en laat mensen en teams groeien door intervisie. Het team bouwt zo op het team en mensen stimuleren elkaar.

Dat is dan jouw groeiproces; van manager tot coach. Van coach tot facilitator.

Een boeiende tocht waarbij je meegroeit met jouw team.

 
Profile
Stephen guides SMEs in the development of their (digital) strategy and the implementation of changes to become more efficient and to grow. Stephen has an economic/financial/technical background and worked his way up to General Manager at Omron Electonics. In 2006 he founded his first own company and supported several SMEs as interim and crisis manager. Since 2010 he specializes in change & digital transformation and has executed dozens of large change projects. In 2020 he founded Wise Owl Consulting and in 2021 Peoples.Engineer followed.

Stephen thus has years of experience in automation and transformation. His people-oriented approach makes him special so that change projects always achieve the intended results. He succeeds in doing things where others do not and thus does not run away from a difficult challenge. He believes that excellence can only be achieved by teams that share a vision and are fully committed to what they do, both intellectually and emotionally.

As business manager of Wise Owl Consulting, he mainly takes care of the "change" aspect in digital transformations. The company is part of an ecosystem of companies that are all involved in digital transformations in one way or another.

At Wise Owl Consulting, they work with the client to analyze their specific target market, their processes & structures to draw out a concrete customized strategic plan. The company does not only look for cost savings, but also focuses on taking advantage of market opportunities. They guide the outlined change trajectory and involve the employees at all possible levels to ensure maximum involvement, which greatly increases and perpetuates the results of the trajectory.

His main activities are therefore change management projects that often start with helping to make strategic choices and where he facilitates the change from beginning to end. He is also a mentor for young business leaders and helps SMEs to take steps in digitalization by implementing the OOdoo bedrijfssuite.

 

What is your personal ambition Stephen?

"I wish to see Wise Owl Consulting and Peoples.Engineer grow into platforms where senior consultants feel at home and form the bridge between people and technology through efficient change projects."

 

references:

 

Wolt:  Wolt is a Finnish company and delivers healthy food via bicycle couriers in many countries.

Medix Biochemica: Medix Biochemica is a Finnish company with several branches in Finland, USA, China and produces amongst others CoVid tests,....

Amsted: Amsted is a French-American company specialized in the monitoring of transport by rail and sea.

Europarcs: Europarcs is a Dutch company that builds vacation parks, sells cottages and takes care of renting them out.

Shots: Shots is a Dutch company that sells toys for adults in Europe and the USA.

Vemedia: Vemedia is a Dutch manufacturer and distributor of pharmaceutical products.

Footstep, Aarova, Ryhove: bespoke companies

 
Basic page
This is your life, this is your career, your business. Are you standing where you want to stand? With coaching, you achieve different results.
Profile
Focus on the human being in the organization! As the son of a small businessman, he was always fascinated in the business world and the human interactions that take place in it.

In 1985 he had the opportunity to realize his wish as a 'management consultant' for two years in his own hometown of Antwerp in what was then the largest port company.

Subsequently he realized assignments in different types of companies of all sizes and nature, spread all over Europe. During this period he held various positions within implementation consulting firms, evolving from project manager and business analyst to Operations Director BeLux and partner.

Focus on the human being in the organization!

During the various assignments, the interaction with his clients is always paramount.

This approach is still appreciated by our clients during the coaching and guidance of various change processes.

Steven quickly understood that this profession is grafted on results through and with people. He always puts the focus on that, whatever the issue. This ranges from productivity and process improvement to business redesign, integration projects and executive coaching on strategic issues.

 
Profile
Communication is the axis of any organization. With short workshops centered around simple insights into the communication process, techniques and into the energy of a message, Mark helps bring understanding to any team so they can successfully focus on achieving their goals.

Mark believes that physical health, financial independence, and freeing up time by working smart lead to the happiness and freedom that every individual strives for.

We offer everyone, regardless of age, origin, belief or experience an opportunity to build on this happiness and freedom, by helping other people with what they need and that within a team of enthusiastic, entrepreneurial, inspiring and helpful colleagues, where self-development is central.
Event
Learn powerful techniques for opening and deepening conversations
During this three-day Coaching Masterclass 'Deep Trance' you will learn how to deepen crucial conversations.

You will learn how to apply hypnotic conversation techniques in important conversations, coaching conversations, sales conversations, speeches and Storytelling.

In addition, we will also work with techniques where people can:

feel at ease
feel good about themselves
can draw on a richness of inner resources
become more energetic
become motivated
become more enthusiastic
are curious and eager to learn
learn more easily
change more quickly and more profoundly
think creatively and generatively
connect more easily with other people
...
The application possibilities are as rich as your own creativity allows.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is intended as further development. People who already have a background in coaching, facilitation, sales or related conversation techniques will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the time you subscribe, you will have access to the following resources:

the handout in PDF format;
online training videos;
handy templates.
Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Learn powerful techniques to make deep and lasting changes! During this two-day Coaching Masterclass 'Deep Change' you will learn how to create deep and lasting change in other people as a manager, executive, coach or change facilitator.

You will learn powerful psychological principles and techniques that you can apply both in individual coaching conversations and in team contexts.

With these techniques you will learn:

remove barriers to change
change denial, disbelief, incomprehension or other resistance
create space for change
increase involvement and commitment
stimulate creativity and the ability to solve problems themselves
maintain a learning attitude
reframe limiting beliefs
generate a positive mindset
promote trust

Profound personal and organizational change has become essential to keep up with a rapidly changing world. Profound change means an irreversible, radical change that occurs from within. The methods taught are based on systems science and cognitive behavioral therapy, among others.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is meant for further development. People who already have a background in coaching, facilitation, and/or related techniques will be able to deepen their skills.

Blended learning

From the moment you enroll you will have access to the following resources:

the hand-out in PDF format;
online training video's;
handy templates.
Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Learn to use advanced systemic principles and techniques to drive an organizational or team culture in a desired direction. During this two-day Coaching Masterclass 'Deep Culture' you will learn how to move the mindset and culture in people and teams towards specific goals as a manager, executive, coach or change facilitator.

You will get to work with principles and techniques from memetics, systems science and family therapy that work with both individuals and teams.

With these techniques you will learn:

Recognize the different levels in culture and structure
How limiting mindsets manifest themselves in negative patterns of behavior
Use easy tools to adjust mindsets
Stimulate intrinsic motivation
How to actively involve people in commitment and ownership
Create a generative field with
Build powerful positive emotional attractors by means of
Empowering values and stories
Apply self-organizing principles
Stimulate self-solving capacity
Instead of focusing purely on behavior and behavioral change, you learn to work on deeper structures. Culture becomes for you a concept with concrete tools. With the help of these tools, you will be able to bring about cultural change in no time because you will see and understand the systemic interactions.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is intended for further development. People who already have a background in coaching, facilitation, change management and/or related techniques will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the moment you register, you will have access to the following resources:

The handout in PDF format;
Online training videos;
Handy templates.
Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Profile
You can contact Thomas for a coaching program with Sustatool, the preparation of a Common Good Balance sheet of your organization and the coaching of technical profiles to authentic leadership. As an engineer, Thomas is naturally strong in understanding, improving and connecting systems.

Putting these talents to work for 10 years at the Belgian company SecureLink made him part of a spectacular growth story.

During this growth Thomas learned to understand, support and connect people in addition to technology.

Since then, he has been teaching about management and organizations and helping organizations to find their link back to the larger system.

Purpose (Globe + It)

An organization needs a widely supported purpose. This purpose must be supported (together) and go beyond the organization (contribute to all stakeholders).

I don't care what you call it: purpose, mission, raison d'être, BHAG, long-term strategy, ...

Only when every employee wants to chisel this purpose on his tombstone, I am satisfied.


Trust (We)

An organization consists of people.

People work together best on the basis of trust.

Trust grows out of competence, loyalty and integrity.

Trust is daring to be vulnerable with each other and results in doing the right thing even without control.

Trust is vulnerable.

Trust is contagious.

I help people in an organization to work together on the basis of trust.


Confidence (Me)

Me = Ok ?

Everything starts with this.
A necessary condition for further personal growth and growth of the organization.

 

 
 
Profile
Dr. Luc Swinnen has been counseling people with burnout for more than 15 years. He is a physician, psychosocial therapist, coach and trainer. Luc Swinnen studied medicine at the KUL (1975) and specialized in epidemiology, insurance medicine and statistics.

He worked for more than 10 years as an insurance physician and was frequently confronted with the increasing consequences of stress in companies.

Encouraged by the then Minister of Employment & Labour and Equal Opportunities, Miet Smet, he conducted a large-scale study of stress in the early 1990s and immediately calculated its cost to companies, the government, the taxpayer and the employee. It was hallucinatory.

From the mid-1990s, he began lecturing on stress at national and international conferences. For this he worked closely with Levi, a renowned Scandinavian psychologist and European founder of stress management in companies. Levi remains to this day a great source of inspiration for Dr. Swinnen.

Since 1994 he has been a full-time business consultant in stress management and team building. For many years he has been widely consulted by the banking world, the telecom sector, the Flemish Government, Sidmar, Bayer and many other large companies.

Dr Luc Swinnen also tests his analyses against the latest insights and findings on stress thanks to his international network of renowned stress specialists. It is more a rule than an exception that he asks for a second opinion from a colleague in Orlando, Oxford or Atlanta about a certain result or finding. Naturally with the utmost discretion and anonymity.

Luc Swinnen is a doctor, licentiate in insurance medicine and statistician. For more than twenty years he has been a business consultant and coach in the field of stress, emotions and happiness. His passion is the impact of emotions on the functioning of people. He has published in numerous international and national journals and is an eloquent speaker at conferences.

At these international conferences, the latest experience is exchanged and he comes into contact with the most experienced researchers on these issues.

He has specialized in Flow, stress and burn-out since 2000 and has developed his own methodology. In doing so, he follows the workings of the brain and proposes an adapted working model.

 
Profile
When you meet Hugo, you also meet his extensive network. Due to his years of commitment to various networking organizations and platforms, Hugo is known as 'the' networker of Flanders. Hugo moderates 8 x per year an intervision evening with and for SME's and their (managing) employees. Themes are general and common in several SME companies. 

The themes are determined in consultation with a group of regular participants. The intention is to share knowledge and experience with like-minded people. The great thing is that you can learn from setbacks and successes of a colleague. 

It is also important that you can test certain challenges in a closed circle.  Much is possible, nothing is required and all this in a strong respect and trust with and for each other.  Hugo ensures the presence of a case holder and/or (experience) expert.

Hugo ensures that entrepreneurs (especially SMEs) have time for their core business.

Hugo as a generalist 'pure sang' is asked to:

Look for creative simple (cheap) solutions to optimize daily operations (increase turnover, targeted promotional actions, reduce costs, increase turnover, monitor pricing, customer management, ....)
Grow the staff from employees to co-workers in the company, especially by increasing the cooperation between the employees and the management, for example by
implementing and following up on employee startups;
formal interviews based on predefined functional performance objectives;
competence management and associated tools (training/guidance) to maintain and grow the level of employees. Added value for employees = added value for the company;
regular informal (planned) activities (personally oriented simple team buildings (read warm/personal welcome by the manager);
...

Tools Hugo uses include:
elaboration of a SWOT (strength/weakness) analysis
SCRA (Symptom, Cause, Remedy and Actions) where people from various companies and sectors meet, exchange expertise and learn to work together.

Besides organizing these platforms and attracting professionals, Hugo can also act as a networker and facilitator.

Finally, Hugo has a wide network of press relations, which can directly contribute to the enhancement of the corporate image.

 
Profile
As IT project and change manager, Erik Lauwers ensures the successful integration of IT systems by giving extra substance to better cooperation between the various stakeholders. Since 2009 he has coached over 600 people in teams and individuals under the EquiCircles banner. Erik Lauwers already delivered 60+ metaprofile analyses that gave his clients a better understanding of their own thinking and that of their colleagues and teams. In addition, he is the driving force behind GoLive! : ubeon's collaboration platform of independent professionals and has a knack for developing tools that support the business of independents and collaboration.

As Senior Project Manager for General Motors Europe, Erik was responsible for the roll-out of the global HR system in 10 European countries, within a BPO contract. Important here were the restoration and facilitation of collaborative relationships between the actors within projects and operational areas in an HR context. The spread across different locations, companies and cultures increased the complexity of this assignment.

As Functional Application Manager for Ernst & Young (Netherlands), Erik took care of the management of all changes, releases, maintenance and projects of the HR system. Also the organization of problem handling, process management for application management and methodology development were important result areas.

As Project Manager for Leisureplanet.com Erik Lauwers took care of the worldwide deployment of travel websites in 20 countries. This project included not only website-related workflows but also marketing, fullfillment partners, etc.

More than two thirds of IT system implementations 'go wrong' somewhere because insufficient attention is paid to integration after completion of the IT project. However, the completion of an implementation project means the beginning of the real work for the organization that will have to integrate the change to realize the benefits. Good collaboration is more than a prerequisite for this. It is a lever with impact throughout the organization.

Next to his expertise in IT-implementation projects, Erik Lauwers developed EquiCircles(*), a unique teambuilding that strengthens the collaborative attitude on a conscious and subconscious level. This way teams increase their innovative, problem-solving and self-managing capabilities.

Erik Lauwers has been a GoLive! business coach for years. He also helps self-employed people and SMEs to save time by automating their business systems.

(*)EquiCircles is a series of innovative team coaching formulas in which the collaborative attitude is addressed and deepened. A powerful mix of NLP techniques, such as working with Meta programs, and Equicoaching (coaching with horses) works on both a conscious and subconscious level. Participants thus develop in a sustainable way the skills and attitude to work better together.

 
Profile
Bob Cornelis 'solves your logistics problems' - supply chain expert for SMEs and healthcare institutions in change towards digital, sustainable operational excellence. Also via Lego serious play workshops. Bob Cornelis has over 20 years of experience in supply chain management with medium and large companies in various sectors. He is constantly adding to this practical experience with new knowledge through training and education.

Bob Cornelis built up his supply chain expertise as a buyer, warehouse manager, materials manager, warehouse manager, project manager and director. He developed a problem-solving, results-oriented approach and experienced the importance of smooth cooperation with stakeholders and team members.

That collaboration requires good communication; Bob Cornelis speaks four languages fluently. His training keeps him on top of the problems and questions that course participants are confronted with. That's how he keeps his finger on the pulse.

Bob Cornelis is an assertive manager and problem solver. His pragmatic leadership style relies on a consultative approach and an emphasis on teamwork. He is highly stress resistant.

A well-developed supply chain guarantees that your goods and information flow smoothly from A to Z. The result? You reduce your costs and increase your profits.

Bob works on every link of your logistics chain with a logical step-by-step plan. In doing so, he fulfills various roles:

As a consultant, he analyzes the current supply chain and looks for the best solution. He carefully prepares this to guarantee a smooth implementation.
 
As an interim manager, he implements the chosen solution. He carries out a pragmatic action plan and consults closely with users. In this way he ensures rapid progress and greater confidence.
 
As a coach, he gives your organization a dynamic that permanently looks for optimizations in the Supply Chain. He motivates your employees by giving them opportunities and successes.
So Bob Cornelis stands for more than technical or academic Supply Chain expertise. He creates support for optimization and ensures that action plans are realized. His energetic, people-oriented approach is his trademark.
Profile
Stefaan Vandooren guides medium-sized companies in setting up and improving their Supply Chain in a local and international context. Stefaan Vandooren has extensive experience in warehouse and inventory management, planning, forecasting and transportation.

Stefaan completed an IT education and first worked as an analyst-programmer. He developed and implemented various software for forecasting and inventory management.

After several (management) courses, Stefaan worked as a manager including forecasting, logistics and supply chain at several large international companies. He implemented new inventory management models, transferred the supply chain philosophy and improved the efficiency of warehouses, processes, organization ...

Stefaan's powerful outside-the-box thinking came from a combination of analytical thinking and creativity. He learned to bridge the gap between management, business operations and IT.

Now Stefaan independently provides coaching and training in supply chain management and you can engage him as a consultant, interim or project manager.

Companies are faced with rapidly changing markets, new regulations and evolving technologies. This means: always an opportunity for improvement.

Stefaan has been internationally active in Supply Chain Management for over twenty years. As a Change Manager, he makes the link between IT, Operational and Strategic Management, e.g. in the context of:

implementation of (new) software, techniques and technologies
competitive advantage through efficiency improvements
restructuring of the supply chain
He achieves strategic objectives by aligning and embedding organization, processes, systems and people in your business. This ensures sustainability, continuity and improved results.

Stefaan helps to convey the 'big picture' while going into detail. He efficiently applies the new ideas, principles and regulations and integrates them into the specific context of your company.

Stefaan wrote a book on Change Management in collaboration with Mark Coenen.

Some satisfied readers about Stefaan's book (Dutch) 'Succesvol verandering implementeren':


Oh no, just another book about change, there we go again from "as is to to be". I confess, I was wrong. This book is a powerful tool. Read it and use it; your company, your employees and yourself will benefit." - M. Van den Steen

'In change, you walk an ... unknown path', so write the authors of this book. And they are right. After all, a change process is not an improvement process (improve what we already do), it is a learning process (find and take different paths). In other words, we let go of our carefully constructed hold on the past. - Prof. Herman Van den Broeck

This book is an easy read and the many practical examples are recognizable and inspiring. (...) They help us to see things in perspective and to take a broader view. Thanks for sharing! - K. Van Belle


 
Program
Discover the dissolving power of your creative unconscious mind Certified Mindscaping® Coaches

Our Certified Mindscaping® Coaches integrate various scientifically based principles and practices that have proven their efficacy in practice.
Program
Breinpiraten-as-a-Service  

 
Program
Deep coaching met NLP, CBT, hypnose of 'Lymbic Coaching' technieken
Program
Observeer en leer
Program
Handleidingen voor elke NLP coaching oefening Scripts voor coaches

Ben je soms op zoek naar de juiste beschrijving van een NLP coaching oefening die je ooit 's hebt geleerd? Zoek niet langer! In dit onderdeel van de Breinpiraten Schatkist vind je alle courante NLP coaching oefeningen mooi uitgewerkt. Je kan ze één voor één raadplegen en als PDF downloaden. Maar we hebben ook voorzien dat je ze ineens allemaal kan krijgen in één ZIP bestand, mooi geordend per moeilijkheidsgraad.Deze veelgevraagde resource voor NLP Practitioners en coaches is vanaf nu dus ook voor jou beschikbaar!

Inhoud

NLP Practitioner Level Coaching oefeningen

Vooronderstellingen-inzetten-als-hulpbronnen
Integratie-tussen-Denken-Voelen-en-Doen
Bewust-worden-van-de-eigen-perceptiefilters
Verkenning-van-perceptuele-posities
Dissociatie
Dubbele-dissociatie
Meta-Mirror
Submodaliteiten-contrastframe
Swish-Pattern-Process
Presence
Circle-of-Excellence
Active-Centering-dmv-Grounding-en-Flowing
Active-Centering-als-resource-om-met-conflicten-om-te-gaan
Second-Skin
Fair-Witness
Chain-of-States
Aligneren-van-de-Logical-Niveaus
Leiderschapsrollen-integreren-op-alle-Logische-Niveaus
Transfer-van-resources
S.C.O.R.E
S.C.O.R.E.-en-T.O.T.E.
Formuleren-van-individuele-gewenste-uitkomsten
Uitkomstmodel
Disney-Strategie
S.O.A.R.
S.O.A.R.
Rollen-en-waarden
Intentie-en-Het-Veld
Verdiepen-en-verbreden-van-‘Resource-Attractor’
Verbaal-herkaderen
Change-Personal-History
Verbinden-met-het-Generatief-Veld
Verbinden-met-een-deel
Integratie-van-tegengestelde-delen-V-K-Squash
Integratie-van-tegengestelde-emoties-Double-Induction
Herkaderen-van-beperkend-gedrag-Six-Step-Reframe
Integratie-van-conflicterende-delen-Spatial-Reframe
Sponsorboodschappen
Change-Personal-History
NLP Master Practitioner Level Coaching oefeningen

Presence
Dancing-the-SCORE
Ontwikkelen-van-een-hoger-zelfbewustzijn
Contrastframe-van-Primary-Sorts-Meta-Programma’s
Eigen-waardenhiërarchie-in-kaart-brengen
Conversational-Belief-Change-met-Sleight-of-Mouth
Verkenning-van-Meta-Programma-Vergelijking
Ego-en-Soul-voor-een-individu
Integratie-van-de-Vooronderstellingen
Integreren-van-hulpbronnen-uit-het-Veld
Achterhalen-van-Primary-Sorts-Meta-programma’s
Waardenspin
Verhalende-metaforen
De-Schattenjacht
Ego-en-Soul-voor-een team-of-organisatie
Logical-Level-Co-alignment
Denkstijlen-Contrastframe
Fixes-that-Fail-denkstijlen
Limits-to-Growth-denkstijlen
Eroding-Goals-denkstijlen
Shifting-the-Burden-denkstijlen
Success-to-the-Succesful-denkstijlen(1)
Co-sponsorship-van-Archetypische-energieën
Tracking-Transitions-(“The-Dragon”)
Reflectie-over-eigen-Metamodel-patronen
Structuur-van-de-Ervaring-op-alle-Logische-Niveaus
Verkenning-van-evolutie-van-overtuigingen
Belief-Outframing
Integratie-van-conflicterende-Belief-Systems
Belief-Change-Cycle
Unified-Field-S.O.A.R
Cultiveren-van-een-Generative-Field-Mind
Reimprint
Contrastframe-van-Model-Operator-Metaprogramma’s
Contrastframe-van-Meta-programma-Index-Computations
Belief-Chaining
Overtuigingen-bruggen-en-barrières
Herkaderen-door-middel-van-de-Vooronderstellingen
The-Hero’s-Journey-Deel-1-vragen
Metaforen
Creëren-van-een-COACH-container
Identity-Matrix
The-Hero’s-Journey-deel-2-tijdlijn
Contrastframe-van-tijdsgebonden-Meta-programma’s
De-impact-van-de-vooronderstellingen-verkennen
Verdiepen-van-Resource-Attractors’-dmv-Meta-Model
Contrast-analyse-Patterns-of-Mastery
Download

NLP Practitioner Level Coaching Scripts.zip
NLP Master Practitioner Level Coaching Scripts.zip
 
Article
Coachend en verbindend leiderschap

Ook al is ‘coachend en verbindend leiderschap’ misschien geen hot item meer,toch is de kans reëel dat je er als teamleider mee worstelt. Deze struggle kan intern zijn (het botst met je eigen willen en kunnen) of het wringt met de verwachtingen vanuit jouw organisatie.

De volgende vraag rijst steeds weer opnieuw bij coachend leiderschap: hoe verbind ik het coachend aspect met het leidinggeven?

Hoe kan ik de individuele doelen van de medewerkers verbinden met de teamdoelen en de organisatiestrategie? Hoe kan ik loslaten als ik ondertussen ook de eindverantwoordelijkheid draag? Hoe ga ik om met mijn eigen waarden als deze niet overeenkomen met deze van de medewerker? Wat doe ik met de informatie waarover ik nog niet open kan communiceren? Hoe werk ik met tegengestelde belangen? Hoe realiseer ik een coachende en verbindende samenwerking, indien onderling vertrouwen ontbreekt? En wat als de medewerker onderpresteert? Hoe kan ik hier in godsnaam tijd voor maken?

Er wordt van jou als leider een krachtdadig optreden en een duidelijke mening verwacht.  Ondertussen impliceert het coachend leiderschap een onderzoekende houding, reflectie en loslaten.

Maakt de maatschappij haar leiders?

De wereld om ons heen verandert heel vlug en ingrijpend, zo ook jouw werkvloer.  Hierdoor wordt je leiderschap wel heel sterk uitgedaagd.  Door de onvoorspelbaarheid en complexiteit waarin we werken, worden leiders ook net zeer belangrijk.  Zij dienen heel wat in hun mars te hebben en de oude recepten blijken hierbij steeds minder te werken. 

Misschien ben jij destijds omwille van andere competenties en ambities aangeworven ? Misschien heb je trainingen genoten waar vanuit een andere (oudere?) invalshoek naar leiderschap werd gekeken? Misschien voel je je ‘handelingsverlegen’ en geremd in je initiatieven?

De werkvloer heeft nood aan andere teamleiders dan voorheen. Leiders die niet meer ‘de beste in hun vak’ willen zijn, die kunnen genieten van de groei van medewerkers en teams, die durven leiden op afstand en ook écht en authentiek nabij durven zijn. 

Er komen diverse leiderschapsmodellen op de markt. Je kan inderdaad vanuit verschillende perspectieven naar leiderschap kijken. Toch kom ik telkens terug uit op coachend en verbindend leiderschap. Ik open geen debat over modellen en termen, over wie gelijk heeft en wie ongelijk. Ik denk vooral dat we het simpel dienen te houden, bij de kern. En deze kern is voor mij de dialoog en  verbinding tussen mensen, binnen een werkcontext en met welbepaalde doelen voor ogen. 

Coaching gaat over reflectie en bewustwording en de medewerker stimuleren om van hieruit verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken op gebied van werkinhoud, samenwerking, jobuitoefening en zo meer. 

Bij coachend leiderschap ondersteun je medewerkers en teams bij de oplossing van hun problemen en uitdagingen en heb je respect voor hun maturiteit en expertise.

Je richt je op hun drijfveren (motivatie), waarden, competenties, talenten, … in functie van organisatiedoelen en -resultaten. Groei en ontwikkeling vormen dus jouw focus. 

Hiertoe is verbinding nodig, namelijk verbinding


met jezelf

Je ontdekt je eigen drijfveren, waarden, kwaliteiten en uitdagingen in leiderschap.  Je staat bewust stil bij jezelf en jouw impact. Je onderzoekt jouw behoeften. Je wordt geconfronteerd met jouw allergieën. Je leert omgaan met het evenwaardige verschil tussen jezelf en de medewerker. 


met de collega’s

Je daagt zelfreflectie uit, houdt collega’s een spiegel voor zodat zij stilstaan bij ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe voel ik, hoe ga ik om met anderen en met mezelf, wie ben ik in relatie tot de gestelde verwachtingen’…? Zo ondersteun je bewustwording en groei. 


tussen de collega’s 

Je stimuleert de diversiteit in de teamsamenwerking zodanig dat talent- en doelgericht samengewerkt kan worden.


tussen jezelf en de organisatie

Je neemt een zelfonderzoekende houding aan in relatie tot het beleid (en de verwachtingen) en ontwikkelt jouw visie op leiderschap. 

Zijn leiders maakbaar ?

Moet jij als goede leider geboren worden? Neen, gelukkig, je kan veel leren.

Bepaalde attitudes zullen wel belangrijk en moeilijk te trainen zijn. Misschien zijn jouw attitudes een gevolg van een overtuiging, en kan een ander inzicht jou helpen om je leiderschap aan te passen. 

Het is niet altijd makkelijk, het is soms zelfs lastig. Coachende gesprekken vragen veel van jou, én van je medewerkers. Coachende gesprekken brengen medewerkers namelijk bij zichzelf en het opnemen van verantwoordelijkheden.

En wat met jou ? Met jouw


Attitudes

Welke houding neem jij aan? Kan je tijd nemen en rustig alle aandacht schenken aan je medewerker? Kan je authentiek blijven, en toch professionaliteit uitstralen? Heb je respect en aandacht voor de collega, voor zijn visie en waarden? Durf je jezelf one-down zetten?


Vaardigheden

Kan je zwijgen en goed luisteren? Weet je hoe je de medewerker kan laten nadenken en ondersteunen in bewuste keuzes? Bezit je manieren om de medewerker zélf oplossingen te laten bedenken en tot besluiten te laten komen? Weet je hoe je vragen kan stellen, hoe je zaken kan doorprikken, hoe je jezelf minder op de voorgrond kan plaatsen?


Methodieken en inzichten

​​​​​​​Heb je een ‘koffer’ aan methodieken zodat jouw gesprekken zin hebben en voldoende variatie? Gebruik je een bepaalde gesprekslijn om van de uitdaging naar een mogelijke oplossing te komen? Heb je verschillende materialen ter beschikking waarmee je creatief kan omspringen en gesprekken niet worden ervaren als een ‘verplicht nummer’?  Heb je een idee hoe jij dit kan integreren in de bestaande verwachtingen vanuit jouw HR-dienst?

Geen probleem en zeer normaal als je hierbij vragen of onzekerheden voelt!

Neem de tijd om vaardigheden en inzichten aan te leren. Leer materiaal en methodieken kennen.  Sta voldoende stil bij jouw talenten en uitdagingen op gebied van coachend en verbindend leiderschap. Reflecteer over jouw attitudes. Laat je hierin coachen en ga in intervisie met andere leidinggevenden.

Want, zet jij eerst jouw zuurstofmasker op?

 
Article
Vooraleer de man aan het woord te laten stelt Socrates voor om een test te doen met drie filters.

De eerste filter: waarheid

Hij vraagt de man: “Ben je zeker dat wat van mijn vriend wil vertellen absoluut waar is?” “Euh, nee” zegt de man. “Het is van eigenlijk van horen zeggen…”

De tweede filter: goedheid

“Goed” zegt Socrates en hij gaat verder: “De tweede filter is die van goedheid. Is het iets goeds, iets positiefs dat je me over mijn vriend wil vertellen?” “Integendeel, zelfs” zegt de man.

De derde filter: nut

“Dus je wil me iets slechts vertellen over mijn vriend waarvan je niet zeker bent dat het waar is? Er is nog een derde filter. Is wat je me over mijn vriend wil vertellen nuttig?” “Niet echt…” antwoordt de man weer.

Socrates concludeert:


“Als dat wat je me wil vertellen, noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom wil je het me dan vertellen?”


Deze filters zijn in coaching inmiddels alom bekend. Waar wil jij energie aan geven? Stel jij je vragen omtrent je overtuigingen, je eigen waarheid? Gaat je aandacht naar iets positiefs? Is het resultaat van die aandacht en die energie nuttig?

 
Article
Wat is hypnose?

Laten we starten met wat hypnose niet is: het zijn geen slingerende horloges, geen personen die met hun doordringende blik macht uitoefenen over anderen of rondtollende spiralen om je in een trance te brengen.

Hypnose is wel sterk gerelateerd met iets wat wij bijna dagelijks doen: dromen.

Wat gebeurt er als we dromen?

Dromen is een realiteit creërende machine: als je droomt dan ervaar je jouw droom als de realiteit. Je zit helemaal in de beleving van je droom: je kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken.

De functie van dromen is om de emotionele stimuli van de voorbije dag(en) te verwerken. Die verwerking gebeurt in het limbische systeem van het brein, ook wel het emotionele centrum genoemd. Het limbische brein werkt uitsluitend met beelden, niet met taal.

De neocortex, het deel van ons brein dat wij beschouwen als het rationele denken, gebruikt wel taal. Wanneer we dromen wordt de neocortex (het rationele denken) uitgeschakeld en werkt enkel ons limbische systeem.

Hoe werkt ons brein onder hypnose?

Het proces dat we ervaren wanneer we dromen is hetzelfde proces dat plaatsvindt wanneer mensen in trance of hypnose worden gebracht. Het limbische systeem wordt geactiveerd, het taalcentrum of kritische brein wordt uitgeschakeld om zo te kunnen werken met het onbewuste deel van die persoon.

Met hypnose neem je als het ware een duik in het diepe onbewuste deel van jezelf. In het dagelijkse leven heb je dit zeker al ervaren: je gaat helemaal op in iets, je bent even helemaal ‘weg’.

Waarom zou je hypnose toepassen als coach?

Hypnose kan je inzetten om mensen te helpen om in het onbewuste deel van zichzelf te gaan. Afhankelijk van hoe je het gebruikt kan hypnose helpen om spanning of pijn te verminderen, angsten of fobieën te laten verdwijnen, om ongewenste patronen of gewoonten te veranderen of om stappen te zetten richting dromen en doelen.

Hoe breng je een persoon in trance of hypnose?

Je hebt ongetwijfeld al iemand in een mini-trance gebracht.

Wanneer je iemand een vraag stelt waar die persoon over moet nadenken dan activeer je een mini-trance. Je herkent de trance wanneer de persoon zijn blik afwijkt, bijvoorbeeld door in de verte of naar boven te kijken. Op dat moment activeert de persoon zijn limbische brein om na te denken en dat is de trance.

Iemand in een trance brengen is dus weinig hocus pocus en en kan je eenvoudig aanleren: het heeft vooral te maken met het toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

Hypnotische gesprekstechnieken

Hypnotische gesprekstechnieken toepassen is eenvoudig. We hanteren deze technieken vaak, alleen zijn we ons niet bewust van het proces dat achter de technieken zit.

In bovenstaande video vertel ik hoe hypnotische gesprekstechnieken werken in ons brein en welke technieken we daarvoor toepassen:

Open vragen stellen.
Het verhaal van de persoon herkaderen.
Een verrassingseffect toepassen.
Verwarring creëren, bijvoorbeeld door iets totaal nieuw in het verhaal van de persoon te brengen dat niet strookt met het huidige verhaal. Hierdoor krijg je te maken met een cognitieve dissonantie. Wanneer de persoon de verwarrende informatie verwerkt kom die terecht in een trance.
Het vertellen van verhalen. Wanneer je luistert naar een verhaal kom je in een mini-trance terecht, het verhaal activeert je limbische brein.
Wil je deze technieken snel en effectief onder de knie krijgen? Schrijf je dan in voor de volgende Masterclass Deep Trance.
Article
Lang geleden, in het oude Griekenland toen de wijsgeer Socrates nog leefde zou hij eens bezoek hebben ontvangen van een persoon die hem iets over een vriend van Socrates wilde vertellen.

Vooraleer de man aan het woord te laten, stelt Socrates voor om:een test te doen met drie filters.

De drie filters:

Waarheid

Hij vraagt de man: “Ben je zeker dat wat je van mijn vriend wil vertellen absoluut waar is?”

“Euh, nee” zegt de man. “Het is eigenlijk van horen zeggen…”

Goedheid

“Goed” zegt Socrates en hij gaat verder: “Is het iets goeds, iets positiefs dat je me over mijn vriend wil vertellen?”

“Integendeel, zelfs” zegt de man.

Nut

“Dus je wil me iets slechts vertellen over mijn vriend waarvan je niet zeker bent dat het waar is? Is wat je me over mijn vriend wil vertellen nuttig?”

“Niet echt…” antwoordt de man weer.

Socrates concludeert: “Als dat wat je me wil vertellen, noch waar, noch goed, noch nuttig is, waarom wil je het me dan vertellen?”

Deze filters zijn in coaching inmiddels alom bekend.

Waar wil jij energie aan geven? Stel jij je vragen omtrent je overtuigingen, je eigen waarheid? Gaat je aandacht naar iets positiefs? Is het resultaat van die aandacht en die energie nuttig?

 
Article
Iedereen beleeft stress. Dit hoort bij het leven. Maar chronische stress zet je op weg naar een burn-out.

Een burn-out heeft heel veel impact op een mens. Sommige mensen komen er op het einde van het proces wel beter uit, met een krachtig zelfbeeld. Ze hebben anders leren denken en vergelijken zich niet meer met andere mensen. Ze hebben geen extern referentiekader meer. Dat is dan pure winst op het einde van het proces. Maar ondertussen heeft men een akelige reis gemaakt doorheen een heel naar proces. Maar sommige mensen komen er nooit meer uit.

Het begint allemaal met stress. Dan is er niets aan de hand. Want stress is niet abnormaal en kan actief aangepakt worden. Wel kun je dan klachten ervaren van hoofdpijn, spierpijn, spanning in de borststreek, moeilijk ademen, klachten in maagdarmstreek en allerlei vervelende kwaaltjes. 

Let er op dat deze fase van stress gevolg wordt door ontspanning en rust.

Want anders kun je terecht komen in een chronische stresssituatie en dat is veel meer bedreigend.

Chronische stress

De stress neemt toe, herstel en ontspanning komt er niet. De momenten van rust zijn te kort en de stress stapelt zich geleidelijk aan op. Kleine verschillen in stress worden meestal niet opgemerkt. Mensen merken niet op dat de stress langzaam toeneemt. Na een weekend zijn ze weer fit, maar de zondagavond begint de onrust weer en na enkele dagen zitten ze weer in het stresspatroon. De energiereserves worden al aangesproken. Geleidelijk ontstaan er zware problemen.

En zo rolt men, soms na jaren, in een burn-out.  De energievoorraden zijn uitgeput. En je kent het al. In België voorziet men te weinig energie in de winter en dan zal men doodleuk een aantal mensen afsluiten van het elektriciteitsnet. Geen telefoon, geen verwarming, geen warm eten…Op een gelijkaardige manier koppelt ook ons lichaam bepaalde functies af. 

Stap 1: Preventie

Burn-Out is een energieziekte die beter kan voorkomen worden. Want éénmaal men deze symptomen van burn-out ervaart is men meestal lange tijd werkonbekwaam. Daarom zien we de laatste jaren een gestage toename van het absenteïsme. En dit is niet zozeer te wijten aan een toename van het aantal gevallen maar eerder aan de lange duur van psychische ziektes. 

Het is daarom goed dat de arts bij elk bezoek van een patiënt aandacht heeft voor de preventie van een burn-out Om een burn-out te voorkomen moet een mens zuinig en bewust omgaan met zijn energie. Zo niet zal ons lichaam ons vroeg of laat de rekening presenteren. 

We moeten dus zorgen voor een goede energiebalans
We kunnen onze veerkracht bevorderen
We kunnen al zorgen voor een goed sociaal netwerk
We kunnen zorgen voor een goede work/life balance
We kunnen de waarschuwingssignalen leren herkennen.
We kunnen zorgen voor lichamelijke fitheid
Vermits we een burn-out zien als het logisch einde van een langdurige chronische stressperiode is het van groot belang de alarmsignalen van stress te herkennen. 

Stap 2 : Signalen van stress

In het begin laat het lichaam dat nog wel weten. Er ontstaan dan tal van lichamelijke stresssymptomen

hoofdpijn en migraine
slaapproblemen
wazig zicht
duizeligheid en oorsuizen
pijnlijke hals- en nekspieren
rugklachten
beklemmend gevoel in de borststreek
hartkloppingen
pijn in de hartstreek
maagpijn
maagzuur
darmkrampen en buikpijn
slechte darmwerking met diarree of constipatie 
Dus de zogenaamde psychosomatiek. Toch belangrijk om bij te houden en te kijken of er geen toename is. 

Emotionele klachten

Hier raken we echt opgebrand en kunnen we onze taken niet meer naar behoren uitvoeren. 

prikkelbaarheid en agressie
agressie en woede, passieve agressie
neiging tot huilen
emotionele labiliteit: gevoel door emoties overspoeld te worden • nervositeit, gejaagd zijn
Mentale en verstandelijke stressklachten 

Ook een hele reeks mentale klachten gaan samen met stress. Ze zijn gevaarlijk omdat mensen dan fouten beginnen te maken of ongevallen veroorzaken. Collega’s raken geïrriteerd en beslissen dan maar een deel van de taken over te nemen, waardoor men meer en meer in een zwaar sociaal isolement terechtkomt.

verstrooidheid
vlug vergeten
veel piekeren
concentratieproblemen
geheugenverlies
niet meer kunnen beslissen
gedachtevernauwing, zich enkel bezig houden met pietluttigheden en details
Gedragsveranderingen en attitudewijzigingen

Alcoholmisbruik, veel roken of suikergebruik. Ongezond te eten. 
afname van arbeidsmotivatie
gebrek aan creativiteit en doorzettingsvermogen
sociale isolatie 
cynische en negatieve houding ten opzichte van werk, collega’s en vrienden
concentratie op administratief gedrag met onnodige controles
We zien hier drie kanalen:

Wanneer uitdagingen en vaardigheden goed op mekaar zijn afgestemd, zijn mensen meestal gedreven op het werk. Ze werken met passie en in flow. Dan ervaart men een gevoel van inspiratie Na afloop van een activiteit voel je je dan gelukkig en voldaan. Maar toch zijn de meeste mensen blij als het werk erop zit. Er was geen flow maar ze hebben een klus geklaard. 

Dat kan omdat ze meer moeten doen dan ze aankunnen. Dan dreigt op de duur een toestand van burn-out.

Soms is men onder bevraagd. Dan is de aanpak anders maar de symptomen van een bore-out zijn identiek aan die van burn-out. 

Stap 3: Maak een duidelijk onderscheid tussen depressie, burn-out en bore-out

Is dit iemand met een depressie?

De eerste actie die men kan ondernemen is het verschil opmerken tussen een energieziekte en een stemmingsziekte.

Burn-out is een energieziekte maar veel klachten zijn identiek aan de klachten van een depressie. De aanpak is totaal verschillend.  En dan hebben we nog bore-out. Bij een burn-out zijn de mensen uitgeput en totaal zonder energie, bij een bore-out vervelen de mensen zich op het werk. 

In deze tijden waar iedereen de mond vol heeft van “de crisis” zou je denken dat er van verveling geen sprake kan zijn. Helaas, meer en meer mensen, voornamelijk kenniswerkers, kampen met een bore-out. 

Het taboe op bore-out is groot. Je kan toch moeilijk aan je baas gaan zeggen dat je je verveelt?  

Daarom moeten we deze ziektes strikt uit elkaar houden. 

Herkennen van een depressie:

Wij gaan hier niet in op de ingewikkelde DSM definities van depressie. Wij kijken vooral als er een somberheid is. Is er nog levensvreugde? Geniet men van het leven? Is er nog een intiem leven en seksuele interesse? Zijn er slaapstoornissen? Is er nog eetlust. Zijn er zelfmoordgedachten aanwezig? Ik geef mensen een check list mee en aan de hand daarvan ga ik dan aan de slag.

Bijvoorbeeld:

Ik was neerslachtig de laatste weken
Ik sliep slecht de laatste weken
Ik heb de laatste weken weinig plezier in het leven beleefd
Ik vind het leven uitzichtloos
Ik heb totaal geen eetlust
Ik ben zeer moe de laatste tijd
Ik voel me een mislukkeling
Ik zie de zin niet meer in van het leven
Dit is een Quick scan zonder wetenschappelijke ambities. Maar bij een aanduiding van een depressie is toch een voorzichtige aanpak nodig die totaal verschillend is van de aanpak van burn-out.

Veel mensen hebben een depressie zonder dat ze dit zelf beseffen. Als de somberheid niet op de voorgrond staat, voelen deze mensen zich soms futloos en overprikkeld. 

Er is een duidelijk verschil tussen gewone stemmingsveranderingen (zoals verdriet) en depressie. Een dipje hoeft niet noodzakelijk een depressie te zijn. 

Dikwijls worden er antidepressiva voorgeschreven. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij een depressie heeft een gunstig effect.  Indien de depressie hardnekkig is en bij suïcidegedachten wordt best de hulp van een psychiater ingeroepen. 

Is dit wel iemand met een burn-out? 

De symptomen en klachten bij een burn-out omvatten vermoeidheid, uitputting, afstandelijkheid met soms klachten van apathie en verminderde empathie, soms onhoudbare emotionele klachten waaronder angst of woedeaanvallen, verminderde soepelheid en cynisme.

Mensen met een burn-out bekijken soms de wereld alsof ze er zelf niet instaan. Collega’s, werk en relaties worden vanop afstand bekeken.  

Laag zelfbeeld met erge twijfel of de eigen competenties nog wel kunnen volstaan. 

Dé Klacht waarmee deze mensen bij de hulpverlener terecht komen is meestal de moeheid.  Bevraag al of de andere klachten ook aanwezig zijn. Indien er enkel vermoeidheid is dan kan het gaan over een beginnende burn-out. 

Ook moet de arts zich zeer goed bewust zijn dat vermoeidheid door een ganse reeks oorzaken kan verklaard worden en een bloedafname en urineonderzoek is zeker aangewezen naast een klinisch onderzoek om onder andere de volgende reeks aandoeningen uit te sluiten

Slapeloosheid
Apnoe
Eten van teveel suiker
Bloedarmoede
Depressie
Schildklieraandoeningen
Teveel gebruik van cafeïne of alcohol
Urineweginfectie
Diabetes
Te weinig beweging
Hartfalen
Onregelmatige werkuren
Voedingsallergieën of colitis 
Weinig beweging
CVS
En verder
Stap 4: Herkennen en uitdiepen van een burn-out 

Een burn-out  is al lang geen zeldzaamheid meer. Dat toont aan dat er iets grondig mis zit in onze arbeidsmarkt. De meeste lezers kennen wel vrienden en kennissen die uitvallen op hun werk. Meestal gaat het dan om bevlogen mensen die alles geven voor hun werk, die zogezegd van hun hobby hun beroep hebben gemaakt.

Ik houd mijn hart vast als ik uitspraken hoor over passie voor de job en dergelijke. Mooi is het wel. Maar zorg ondertussen toch ook maar goed voor je partner, je hobby’s, je eetgewoontes en je bewegingspatroon.

Want er ligt dikwijls een burn-out op de loer. 

De werkcontext mag en moet uitdagend zijn. Maar het is ook een plicht goed voor jezelf en jouw dierbaren te zorgen.  En goede relaties krijg je niet cadeau, die moet je creëren. Dat kost tijd en aandacht.

Ook in de werkomgeving is de verstandhouding met collega’s en de directe chef van groot belang.

Enkele cijfers:


Zeker 15% van de werknemers krijgt tijdens de loop van zijn of  haar carrière te  maken met een burn-out.
Eén op drie (640.000 werknemers) ervaren de stress op het werk als problematisch.  
Meer dan 60% van de werknemers vinden dat hun werk gevolgen heeft voor hun gezondheid.
Eén miljoen Nederlanders ervaren burn-out klachten op het werk. 
Veel mensen durven op hun werk niet aan te geven dat ze last hebben van stress.
Alweer in Nederland durven ongeveer 45 procent van de medewerkers stressklachten niet toegeven. Ze denken dat hun chef dan zou denken dat ze boven hun capaciteiten en vaardigheden werken. Dat ze dus  hun werk niet aankunnen.
Ongeveer 14 procent denkt zijn baan kwijt te raken als ze durven praten over stress.
Veel leidinggevenden gaan een gesprek over stress op het werk liever uit de weg
 ( ongeveer 15% van de leidinggevenden.)
Uitval door stress is in de afgelopen vijf jaar acht keer zo hoog geworden.
Dit kost 1,6 miljard per jaar in Nederland, vooral door de langdurige afwezigheid op het werk. 
Wie zich eenmaal toch ziek meldt met psychische klachten, blijft gemiddeld 180 dagen weg van het werk.


Uit onderzoek van TNO Nederland blijkt onder meer dat:


39 procent te maken heeft met hoge taakeisen 
19 procent vindt dat zijn of haar leidinggevende niet let op het welzijn van de medewerkers 


In België zijn weinig echt objectieve cijfers. Er zijn hier veel mensen aan het werk met allerhande vragenlijsten zodat de resultaten moeilijk vergelijkbaar zijn. Echt wel jammer.

Onze nieuwe regering voorziet werken tot 67 jaar of langer. Dat is voor heel wat mensen niet haalbaar. Je mag raden hoe dat zal eindigen. Nu halen al veel werknemers de pensioengerechtigde leeftijd niet.

Men kan het pensioen van de volgende generatie niet meer betalen. Maar men moet dan toch wat creatief kunnen zijn en niet zomaar, koudweg, cynisch, de leeftijdsgrens verhogen. 

Wij weten het, in bepaalde landen is de pensioengerechtigde leeftijd nu al 70 jaar. Maar men zegt er niet bij dat de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er zoveel beter zijn. Men moet geen appelen met peren vergelijken.

In Scandinavische landen is de pensioengerechtigde leeftijd inderdaad veel hoger. Mensen durver in die landen echter zonder schroom vragenlijsten over werk, tevredenheid met het werk en stress invullen.

Stap 5: Herstellen

Rust en aanpak van de klachten - eerst klachten aanpakken op de 4 niveaus.

Je kunt deze mensen aanraden niet te vlug contact te nemen met collega’s. Rust is nu strikt aangewezen. Wel wandelen en dergelijke…

Vlug hervatten is meestal niet aangewezen

Dan pas oorzaken aanpakken en eventuele trauma’s aanpakken. Sommige personen zijn meer gevoelig voor een burn-out bv. de perfectionisten en de workaholics.  Dan pas het werk hervatten.

Stap 6: Veerkracht 

Na aanpak van de klachten kan gedacht worden om een goede mentale en fysieke veerkracht uit te bouwen. Bouw ook een nieuwe energiebalans op

Stap 7: Stappen om het werk te hervatten

Gesprekken met de arbeidsgeneesheer en speciale regelingen kunnen in het begin van het hervatten nodig zijn.

Stap 8: Hervalpreventie 

Best hou je deze mensen nog af en toe in de gaten om te beletten dat ze hun energie weer volledig uitputten.

Dr. L. Swinnen

Ondanks alle zorg die bij het opstellen van deze tekst werd besteed om alles zo correct mogelijk weer te geven kan Different BVBA of Dr. L. Swinnen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vergissingen of fouten of gemiste diagnoses. Deze tekst mag slechts beschouwd worden als een poging om de aanpak van burn-out te vergemakkelijken maar deze tekst is niet bedoeld als een wetenschappelijk referaat. 

 
Article
Spreektrauma

Ernstige spreekangst als gevolg van een pijnlijke ervaring met spreken in het openbaar.

Gevolg: niet meer durven presenteren voor groepen.

Het inzetten van vluchtgedrag kan daar op volgen: afzeggen, vermijden, excuses verzinnen en geen werk aanvaarden waarbij presenteren een onderdeel van de functie omschrijving is.

Wat is er ooit gebeurd?

Een publiekelijke black-out, een aanval van hyperventilatie, publiek dat wegliep of een ondraaglijke spanning waardoor je de presentatie moest afbreken? Soms vond het te lang geleden plaats. Wanneer je ooit bent uitgelachen voor je lagere schoolklas, kan je dat ook als volwassene nog aardig doen blokkeren.

Wat er ook gebeurde, de kern is hetzelfde;

een intens gevoel van 'er alleen voor staan'. Een overheersend gevoel van afgescheidenheid, machteloosheid en de afwezigheid van veilige geborgenheid bij zichzelf.

Veel mensen zijn 'getraumatiseerd' op het gebied van spreken in zichtbaarheid. Van de meeste mensen weet je dat niet omdat men zich ervoor schaamt en er niet voor uitkomt. Maar in meer of mindere mate kennen we allemaal die eenzame ervaring waarbij je wordt bekeken en beoordeeld en je niet lijkt te kunnen vertrouwen op de juiste woorden, een rustige stem, een zelfverzekerd lichaam en een ontspannen mimiek.

Als je je in de steek gelaten voelt door je hersenen en je lichaam, geeft dat een diep gevoel van wantrouwen naar je 'zelf'. Onbewust hebben we dat ervaren tijdens onze eerste spreekbeurten op school en nu herhaalt dit zich misschien nog steeds bij ongemakkelijke voorstelrondes in zakelijke meetings?

Spreekangst en zelfbewustzijn gaan hand in hand. Het is alsof er twee 'ikken' ontstaan; de ik die (zich) presenteert en de ik die de manier waarop dat gaat veroordeelt. Bewustwording van een zogenaamd falend zelf, dus.

In deze Video kun je zien hoe ver een spreker kan gaan wanneer hij het vertrouwen in zichzelf publiekelijk verliest. Hij zet de ultieme 'oplossing' in; het verdwijnen uit zichtbaarheid. We weten van Michael Bay dat hij deze gebeurtenis als traumatiserend heeft ervaren.

Bevrijding van spreektrauma begint met de erkenning en acceptatie van de gebeurtenis en het creëren van een veilige nieuwe ervaring met spreken om de angst te vervangen voor vertrouwen.

Als jij zelf vecht met oude pijn die is verbonden met spreken in het openbaar, adviseer ik je om contact te zoeken met een gecertificeerd presentatiecoach die ook is opgeleid in het begeleiden van spreektrauma. Bij voorkeur een presentatiecoach of -trainer die heeft deelgenomen aan de unieke masterclass 'Presentatiecoaching bij spreektrauma' die wordt gegeven door de School voor Presentatiecoaching.

Hoe begeleid je een coachee met spreektrauma?

De aanpak bestaat uit een combinatie van werkvormen. O.a. door positieve herbeleving van de situatie d.m.v. visualisatie en het laten doorzien van daar ontstane overtuigingen over zichzelf. Door af te sluiten met een nieuwe spreekbeleving komt alles samen. Een ervaring waarbij moeiteloos en van-zelf-sprekend wordt gesproken. Zonder verkrampend zelfbewustzijn; moeiteloos, ontspannen en vrij. 

Als jij als presentatiecoach door veiligheid, werkelijk contact en zorgvuldige interventies je coachee uitnodigt zich over te geven, gebeurt er iets wonderlijks. Je beweegt de spreker van angst voor zichzelf naar vertrouwen in zichzelf. De verwonde spreker neemt een innerlijke beslissing ...


'Ik ga weer spreken. Niet omdat het moet. Omdat ik het wil en omdat ik het kan!'


 
Article
Kanaal Z interviewt Stephan Vanhaverbeke, Systemic NLP Trainer ten huize van ubeon voor het programma 'All zaken op een rijtje'.

Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

 
Article
In deze video licht Systemic NLP trainer Stephan Vanhaverbeke enkele effectieve technieken toe om makkelijk namen van mensen te onthouden.

Voor meer informatie over Systemic NLP Practitioner en Master Practitioner trainingen: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Abonneer je op het Systemic NLP Trainer kanaal op Youtube voor wekelijkse NLP training video's. http://bit.ly/2okEZVX

 
Article
In deze korte introductie legt Systemic NLP trainer Stephan Vanhaverbeke uit in welke situaties en vanuit welke rollen je NLP kan gebruiken.

Abonneer je op het Systemic NLP Trainer kanaal op Youtube voor wekelijkse NLP training video's. http://bit.ly/2okEZVX

Voor meer informatie over NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingen: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

--Transcript--

NLP kent enorm veel toepassingsgebieden. Het zijn technieken die we kunnen toepassen vanaf we met mensen werken. Je kan NLP technieken op jezelf toepassen. Je kan NLP technieken gebruiken in interactie met anderen, in een één-op-één gesprek, bijvoorbeeld bij een onderhandeling, een functioneringsgesprek, een verkoopgesprek, een aanwerving- of solliciatiegesprek, … het maakt niet uit. Je kan NLP ook gebruiken met groepen mensen. Zelfs met hele grote groepen mensen, om hun gedachten en gevoelens te leiden.

Het toepassingsgebied van NLP is dus heel breed. Vanaf je met mensen werkt, kan je NLP gebruiken. Wie zijn dan de mensen die NLP gebruiken? Verkopers, bedrijfsleiders, leerkrachten, coaches, trainers, communicatiespecialisten, marketeers, onderhandelaar, bemiddelaars, … noem maar op. Vanaf je met andere mensen te maken heb in je job en/of je leven kan je NLP gebruiken. We zien dat hier ook. We hebben heel veel mensen van diverse achtergronden. Maar jullie gaan een verbinding vinden dankzij NLP. NLP zal jullie een gemeenschappelijke taal bieden. Je zal merken dat je tijdens het doorlopen van deze NLP cursus op een andere manier zal kijken naar de werkelijkheid.

Je zal plots merken dat je anders gaat reageren in bepaalde situaties; waar je vroeger misschien emotioneel zou reageren, zal dat nu anders zijn. Je zal wel zien… je zal het zelf meemaken!