Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Verhoog uw impact op uw team als zaakvoerder, leider of manager  

 
Program
Coachend & verbindend leidinggeven.... Hoe doe je dat?
Event
Build your self-confidence and pave the way for your personal and professional success Build the best version of yourself!

Do you know them too? Those people for whom everything seems to go right? They are brimming with self-confidence, make contact easily, have a supportive network and achieve their goals like it's nothing.

What is their secret? Are they so special? Rest assured, they are not in any way more special than you. They simply apply a number of insights and strategies that take them a long way, in a sustainable and ethical way.

Do you want to know those secrets? Do you also want the insights and strategies that will allow you to live a more fulfilling life, both professionally and personally? That will help develop your personal leadership.


We teach you new habits and behaviors, which you will already be able to put into practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.
Choose a one-day workshop or 4 workshops of 2 hours each


Your self-image
Are you a "pleaser"? A perfectionist? Do you want to control everything? Find out how these traits hold you back from living your life to the fullest and most importantly, how to step away from them.

Your relations
How do you build your networks? Do you dare to approach people who can help you get ahead? And are you making the most of your connections? Gain insight into how you can realize a mutual benefit with others, and grow faster together.

Your goals and strategies
Are you consciously working on your long-term goals? And do you have a good approach to that? Or are you afraid to do certain things because you feel you have no control over them? Learn to take the wheel of your own life.

Your communication
How do you make sure you set up your communication with yourself and with others in such a way that you build energy to accomplish things, to take risks, to create? Learn the language of professional and personal success.

We teach you new habits and behaviors, which you will already be able to practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.

 
Event
Learn how to communicate in an effective way (both off- and online) and improve the quality of your relations, your meetings, your results, and your life. After IQ and EQ, now C-IQ!


Did you know that 90% of the conversations miss their mark?


That is quite a lot, and it applies to both personal and professional communication. But there is a lot that can be done about that!

The model of Conversational Intelligence is based on neuroschience.

C-IQ gives you the insights and the tools to significantly improve the quality of your conversations, and therefore the outcome of your conversations.


We teach you new habits and behaviors, which you will be able to practice in realtime during the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.
The workshops are supported by an app (separate subscription), which offers you a multitude of exercises, triggers, flows and workouts to continue working with.
Choose between a one day workshop or four 2-hour workshops


The 3 levels of communication

Become acquainted with the three levels of communication and learn to apply them according to the context

The Conversational Dashboard

Learn to work with the Conversational Dashboard and gain insight into the dynamics of conversations to achieve better results

The 5 Conversational Essentials

Discover the 5 essential skills of Conversational Intelligence, and learn to apply them in practice

Getting started

Get practical tools and manuals you can practice during the Zoominars and use immediately in all your conversations

We teach you new habits and behaviors, which you can put into practice during the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.

 
Event
Experience FLOW in everything you do. Get more energy, more focus, and achieve better results, both personally and professionally. Take the wheel of your life. Integrate FLOW.

Learn how to provide yourself with life, experiences and activities


That give you energy;
Where you can get your full potential;
Where you no longer experience obstacles that you put on yourself.


Get rid of energy loss, boredom, frustration, and substandard results NOW! Discover the FLOW code and improve the quality of your life, your relationships, and your experiences. Purely with your own strength! 


We teach you new habits and behaviors, which you will already be able to practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.
The workshops are supported by an app (separate subscription), which offers you a multitude of exercises, triggers, flows and workouts to get started.
Choose for a workshop of one day, or for 4 workshops of 2 hours


Discover the FLOW state

Experience the FLOW dimension, in which we make giant strides in our level of fulfillment, in a direction we didn't even dare dream of.

Develop a FLOW personality

We will go over the basic mapping of the flow personality and outline the basic components needed to gradually build your FLOW personality.

Integrate the FLOW alignments

We will teach you the four main sources of FLOW triggers.
You will learn how to be fully immersed in the present experience, and how to create a mentally and emotionally safe inner perception framework.

Adopt the FLOW mindset

Change the way you think to be in line with the characteristics of FLOW.  If we want to find FLOW, we must first develop the flow-fit mindset.

We will teach you new habits and behaviors, which you will already be able to practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.

The workshops are supported by an app (separate subscription), which offers you a multitude of exercises, triggers, flows and workouts to get started. You get 1 month of free access to FlowHub7, and can thus enjoy all the benefits of the app to achieve your FLOW.

 
Article
Coachend en verbindend leiderschap

Ook al is ‘coachend en verbindend leiderschap’ misschien geen hot item meer,toch is de kans reëel dat je er als teamleider mee worstelt. Deze struggle kan intern zijn (het botst met je eigen willen en kunnen) of het wringt met de verwachtingen vanuit jouw organisatie.

De volgende vraag rijst steeds weer opnieuw bij coachend leiderschap: hoe verbind ik het coachend aspect met het leidinggeven?

Hoe kan ik de individuele doelen van de medewerkers verbinden met de teamdoelen en de organisatiestrategie? Hoe kan ik loslaten als ik ondertussen ook de eindverantwoordelijkheid draag? Hoe ga ik om met mijn eigen waarden als deze niet overeenkomen met deze van de medewerker? Wat doe ik met de informatie waarover ik nog niet open kan communiceren? Hoe werk ik met tegengestelde belangen? Hoe realiseer ik een coachende en verbindende samenwerking, indien onderling vertrouwen ontbreekt? En wat als de medewerker onderpresteert? Hoe kan ik hier in godsnaam tijd voor maken?

Er wordt van jou als leider een krachtdadig optreden en een duidelijke mening verwacht.  Ondertussen impliceert het coachend leiderschap een onderzoekende houding, reflectie en loslaten.

Maakt de maatschappij haar leiders?

De wereld om ons heen verandert heel vlug en ingrijpend, zo ook jouw werkvloer.  Hierdoor wordt je leiderschap wel heel sterk uitgedaagd.  Door de onvoorspelbaarheid en complexiteit waarin we werken, worden leiders ook net zeer belangrijk.  Zij dienen heel wat in hun mars te hebben en de oude recepten blijken hierbij steeds minder te werken. 

Misschien ben jij destijds omwille van andere competenties en ambities aangeworven ? Misschien heb je trainingen genoten waar vanuit een andere (oudere?) invalshoek naar leiderschap werd gekeken? Misschien voel je je ‘handelingsverlegen’ en geremd in je initiatieven?

De werkvloer heeft nood aan andere teamleiders dan voorheen. Leiders die niet meer ‘de beste in hun vak’ willen zijn, die kunnen genieten van de groei van medewerkers en teams, die durven leiden op afstand en ook écht en authentiek nabij durven zijn. 

Er komen diverse leiderschapsmodellen op de markt. Je kan inderdaad vanuit verschillende perspectieven naar leiderschap kijken. Toch kom ik telkens terug uit op coachend en verbindend leiderschap. Ik open geen debat over modellen en termen, over wie gelijk heeft en wie ongelijk. Ik denk vooral dat we het simpel dienen te houden, bij de kern. En deze kern is voor mij de dialoog en  verbinding tussen mensen, binnen een werkcontext en met welbepaalde doelen voor ogen. 

Coaching gaat over reflectie en bewustwording en de medewerker stimuleren om van hieruit verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken op gebied van werkinhoud, samenwerking, jobuitoefening en zo meer. 

Bij coachend leiderschap ondersteun je medewerkers en teams bij de oplossing van hun problemen en uitdagingen en heb je respect voor hun maturiteit en expertise.

Je richt je op hun drijfveren (motivatie), waarden, competenties, talenten, … in functie van organisatiedoelen en -resultaten. Groei en ontwikkeling vormen dus jouw focus. 

Hiertoe is verbinding nodig, namelijk verbindingmet jezelfJe ontdekt je eigen drijfveren, waarden, kwaliteiten en uitdagingen in leiderschap.  Je staat bewust stil bij jezelf en jouw impact. Je onderzoekt jouw behoeften. Je wordt geconfronteerd met jouw allergieën. Je leert omgaan met het evenwaardige verschil tussen jezelf en de medewerker. met de collega’sJe daagt zelfreflectie uit, houdt collega’s een spiegel voor zodat zij stilstaan bij ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe voel ik, hoe ga ik om met anderen en met mezelf, wie ben ik in relatie tot de gestelde verwachtingen’…? Zo ondersteun je bewustwording en groei. tussen de collega’s Je stimuleert de diversiteit in de teamsamenwerking zodanig dat talent- en doelgericht samengewerkt kan worden.tussen jezelf en de organisatieJe neemt een zelfonderzoekende houding aan in relatie tot het beleid (en de verwachtingen) en ontwikkelt jouw visie op leiderschap. 

Zijn leiders maakbaar ?

Moet jij als goede leider geboren worden? Neen, gelukkig, je kan veel leren.

Bepaalde attitudes zullen wel belangrijk en moeilijk te trainen zijn. Misschien zijn jouw attitudes een gevolg van een overtuiging, en kan een ander inzicht jou helpen om je leiderschap aan te passen. 

Het is niet altijd makkelijk, het is soms zelfs lastig. Coachende gesprekken vragen veel van jou, én van je medewerkers. Coachende gesprekken brengen medewerkers namelijk bij zichzelf en het opnemen van verantwoordelijkheden.

En wat met jou ? Met jouwAttitudesWelke houding neem jij aan? Kan je tijd nemen en rustig alle aandacht schenken aan je medewerker? Kan je authentiek blijven, en toch professionaliteit uitstralen? Heb je respect en aandacht voor de collega, voor zijn visie en waarden? Durf je jezelf one-down zetten?VaardighedenKan je zwijgen en goed luisteren? Weet je hoe je de medewerker kan laten nadenken en ondersteunen in bewuste keuzes? Bezit je manieren om de medewerker zélf oplossingen te laten bedenken en tot besluiten te laten komen? Weet je hoe je vragen kan stellen, hoe je zaken kan doorprikken, hoe je jezelf minder op de voorgrond kan plaatsen?Methodieken en inzichten​​​​​​​Heb je een ‘koffer’ aan methodieken zodat jouw gesprekken zin hebben en voldoende variatie? Gebruik je een bepaalde gesprekslijn om van de uitdaging naar een mogelijke oplossing te komen? Heb je verschillende materialen ter beschikking waarmee je creatief kan omspringen en gesprekken niet worden ervaren als een ‘verplicht nummer’?  Heb je een idee hoe jij dit kan integreren in de bestaande verwachtingen vanuit jouw HR-dienst?

Geen probleem en zeer normaal als je hierbij vragen of onzekerheden voelt!

Neem de tijd om vaardigheden en inzichten aan te leren. Leer materiaal en methodieken kennen.  Sta voldoende stil bij jouw talenten en uitdagingen op gebied van coachend en verbindend leiderschap. Reflecteer over jouw attitudes. Laat je hierin coachen en ga in intervisie met andere leidinggevenden.

Want, zet jij eerst jouw zuurstofmasker op?