Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Een Serious Game dat door Lego zelf is ontwikkeld om innovatie en business performance te boosten  

 
Profile
Bob Cornelis 'solves your logistics problems' - supply chain expert for SMEs and healthcare institutions in change towards digital, sustainable operational excellence. Also via Lego serious play workshops. Bob Cornelis has over 20 years of experience in supply chain management with medium and large companies in various sectors. He is constantly adding to this practical experience with new knowledge through training and education.

Bob Cornelis built up his supply chain expertise as a buyer, warehouse manager, materials manager, warehouse manager, project manager and director. He developed a problem-solving, results-oriented approach and experienced the importance of smooth cooperation with stakeholders and team members.

That collaboration requires good communication; Bob Cornelis speaks four languages fluently. His training keeps him on top of the problems and questions that course participants are confronted with. That's how he keeps his finger on the pulse.

Bob Cornelis is an assertive manager and problem solver. His pragmatic leadership style relies on a consultative approach and an emphasis on teamwork. He is highly stress resistant.

A well-developed supply chain guarantees that your goods and information flow smoothly from A to Z. The result? You reduce your costs and increase your profits.

Bob works on every link of your logistics chain with a logical step-by-step plan. In doing so, he fulfills various roles:

As a consultant, he analyzes the current supply chain and looks for the best solution. He carefully prepares this to guarantee a smooth implementation.
 
As an interim manager, he implements the chosen solution. He carries out a pragmatic action plan and consults closely with users. In this way he ensures rapid progress and greater confidence.
 
As a coach, he gives your organization a dynamic that permanently looks for optimizations in the Supply Chain. He motivates your employees by giving them opportunities and successes.
So Bob Cornelis stands for more than technical or academic Supply Chain expertise. He creates support for optimization and ensures that action plans are realized. His energetic, people-oriented approach is his trademark.
Article
Stel je een methodologie voor die je veranderingen stuurt in de richting van een proces dat innovatie en business performance verhoogt. LEGO® SERIOUS PLAY® is ontwikkeld op basis van onderzoek waaruit blijkt dat hands-on, en minds-on leren een dieper en meer betekenisvol inzicht geeft op de wereld en haar mogelijkheden. Het verdiept het denkproces en ondersteunt een effectieve dialoog, voor iedereen in de organisatie.

We maken gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® wanneer er meer dan één antwoord mogelijk is en de organisatie alle kennis binnen het team wil benutten. Niet enkel om tot de best mogelijke oplossing te komen, maar ook om een sterke betrokkenheid te creëren.

LEGO® SERIOUS PLAY® is uiterst effectief 

Bij een complex onderwerp waarbij behoefte is aan inzicht in het groter geheel, de connecties en waarbij de verschillende mogelijke oplossingen worden onderzocht.
Wanneer het belangrijk is dat iedereen achter een afgesproken beslissing staat ook al is hij of zij niet 100% akkoord.
Wanneer eenzelfde vraag bij de teamleden resulteert in heel verschillende antwoorden.
Wanneer het van belang is dat alle betrokkenen actief deelnemen in de discussie met hun eigen kennis en mening.
Wanneer je complexe en moeilijke vraagstukken wil benaderen in een constructieve sfeer.
Wanneer je een situatie hebt waarin teamleden de neiging hebben zich dominant op te stellen en je deze situatie onder controle wil zonder iemand te beledigen.
Wanneer je de indruk hebt dat je groep een vergadering als puur tijdverlies ziet.
Hoe werkt LEGO® SERIOUS PLAY® 

Deze methode is een gefaciliteerde meeting, communicatie- en oplossingsgericht proces waarin alle deelnemers door een reeks van vragen dieper ingaan op een bepaald onderwerp. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen 3D LEGO-model als antwoord op een aantal vragen met de daarbij horende geselecteerde LEGO-elementen. Deze modellen dienen als basis voor de groepsdiscussie, het delen van kennis, probleemoplossing en de besluitvorming.

Door gebruik te maken van visuele, auditieve en kinesthetische vaardigheden, vereist deze methode dat iedereen deelneemt aan het proces.

Tijdens deze gefaciliteerde meeting bouw je modellen die betekenis krijgen door story-telling waardoor verschillende scenario’s naar voor komen. Dit proces verdiept en verscherpt inzicht en versterkt de groep door samen te “spelen”. Deze methode creëert een vrije en eerlijke uitwisseling van advies. Door het fysieke aspect komen gesprekken tot stand die niet afgeremd worden door angst om persoonlijke gevoelens te benadrukken. De echte problemen worden aangepakt en je bent in staat om zaken te zien door de ogen van je collega’s.

Welke resultaten kan je verwachten

De LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek is een innovatief en ervaringsgericht proces, ontworpen om bedrijfsprocessen te verbeteren. Het is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen kan bijdragen aan de discussie, het besluit en de uitkomst.

Het gebruik van LEGO® blokken stelt je in staat om snel tot de kern te komen. De stenen werken als een katalysator, door metaforen te bouwen kom je tot processen waar je je vroeger niet bewust van was.

Deelnemers communiceren effectiever, kunnen vlotter hun verbeelding inschakelen, benaderen hun werk met meer vertrouwen, betrokkenheid en inzicht.