fbpx BELBIN Teamrollen | ubeon
 

BELBIN Teamrollen

Teamontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van teamontwikkeling op basis van Belbin's rollen is het vaststellen van ieders voorkeuren en het aanmoedigen van teamleden om elkaar eigenschappen en sterke kanten te respecteren. Dit leidt tot een betere samenwerking. Verder leidt het tot meer begrip voor elkaars taken, waardoor die beter kunnen worden overgenomen als een teamlid uitvalt.

Een belangrijk onderdeel van teamontwikkeling op basis van Belbin's rollen is het vaststellen van ieders voorkeuren en het aanmoedigen van teamleden om elkaar eigenschappen en sterke kanten te respecteren. Dit leidt tot een betere samenwerking. Verder leidt het tot meer begrip voor elkaars taken, waardoor die beter kunnen worden overgenomen als een teamlid uitvalt.

​Belbin is een van de vele deskundigen die belang hechten aan diversiteit in teams. Anders gezegd, het is belangrijk voor de effectiviteit om mensen met verschillende zienswijzen en sterke punten bij elkaar te brengen. Roldiversiteit blijkt wel tot meer taakgerelateerde conflicten (onenigheid over de beste oplossing en werkmethoden) te leiden, maar kan als het team goed wordt aangestuurd ook de prestaties verbeteren. 

Wat bereiken met BELBIN Teamrollen?

Teamrollen kan je gebruiken om echt goed samen te werken. Wanneer de rollen duidelijk in kaart zijn gebracht, dan is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team om: 

  • Elkaars rollen te respecteren, de kwaliteiten die daarbij horen te waarderen en ieder zoveel mogelijk op de manier te laten werken die hem het beste past. Houd daar ook rekening mee met plannen.
  • De taken in een project zo te verdelen dat ieder doet waar hij goed in is.
  • Bij rollen die dubbel vertegenwoordigd zijn, af te spreken wie wanneer zijn voorkeursrol neemt, zodat je niet concurreert.
  • Samen rollen op te vangen die je mist in het team.

Het BELBIN teamrollen traject met een team bestaat uit twee delen:

  • Assessment: Het individuele assessment per deelnemer en feedback in verband met hun rollen. De team-scan die inzicht geeft in de cohesie en coherentie van het team.
  • Team sessie (2 tot 4 dagdelen) met procesfacilitatie en actiepunten
Programma type
Organisaties