fbpx Coaching | ubeon
 

Coaching

Coaching
Dit is jouw leven, dit is jouw carrière, jouw business. Sta je waar je wil staan? Met coaching bereik je andere resultaten.

"Elk systeem waar feedback bestaat, leert." Dit is het systemisch principe dat aan de grondslag ligt van coaching. Als coach faciliteren we de feedback — leren — in jouw systeem.

De coach gaat aan de slag met wat jij aanbrengt:

  • loopbaan, talentontwikkelig, uitdagingen i.v.m. je werk;
  • cognitieve flexibiliteit, nieuwe denkwijzen, emotionele intelligentie;
  • samenwerken met collega's, communicatie en leiderschap;
  • ontwikkelen van relaties, grenzen bewaken, conflicten oplossen;
  • professionele uitdagingen, time-management, leren leren;
  • starten van een business, formuleren van strategie, je business ontwikkelen;

De ubeon coachens maken gebruik van systemische principes en technieken waarmee je inzichten krijgt in de diepere structuren van jouw denken, voelen en handelen. Je krijgt hefbomen in handen waarmee je jouw systeem op een ecologische wijze kan laten groeien.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een belangrijk gegeven, zowel voor de medewerker als de werkgever. Een goede fit tussen de belangen van de organisatie en de persoonlijke ambities en competenties heeft tal van gunstige effecten.

Mindscaping®

Mindscaping® is een begeleide visualisatie. Tijdens de Minscaping® oefening wordt het limbisch systeem van de hersenen gestimuleerd, waarbij beperkende conditioneringen vervangen worden door meer vermogende.