fbpx 10 Werkvormen om te faciliteren | ubeon
 

10 Werkvormen om te faciliteren

Leer faciliteren via diverse werkvormen en maximaliseer het leereffect en de leerervaring.

Waarom deze opleiding? 

Wenst u kennisoverdracht te faciliteren via een praktijk gerichte ervaring? Wil u trainees ervaring aanbieden via hands on rollenspellen, via simulatie of visualisatie? De opleiding Diverse werkvormen van faciliteren focust op methodieken en vaardigheden om te faciliteren met maximaal effect. 

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Diverse werkvormen van faciliteren te leren kennen
 • Faciliteringstechnieken en vaardigheden te ontwikkelen
 • De juiste setting te creëeren in een groep
 • Deelnemers actief bij het gebeuren te betrekken
 • Leereffect te maximaliseren via deze werkvormen

Wat leer je in deze opleiding?

 • Werkvormen: wat zijn het wel en wat niet? Afbakening van de methodiek.
 • Verschillende varianten van het werkvormen en hun pro’s en con’s.
 • Wanneer zijn werkvormen een geschikte methodiek?
  • Groepsgrootte
  • Duur van de opleiding
  • Leerdoelen
  • Groepssamenstelling
  • Leerbereidheid van de deelnemers
 • Keuze van de werkvorm
 • Het opzetten van een werkvorm: het belang van een veilige omgeving en een heldere leerfocus.
 • Het begeleiden van een werkvorm: zorg voor zij die spelen en zij die observeren.
 • Het oogsten vanuit een werkvorm: hoe van het gebeuren een waardevolle leerervaring maken voor elke deelnemer. 

 

Duur (uren)
3u.
Programma type
Organisaties

Opleidingen en advies van ubeon kunnen gesubsidieerd worden met de KMO Portefeuille.
Voor alle voorwaarden, zie Vlaio.be

KMO Portefeuille