Familiebedrijven Opvolging
Familiebedrijven Opvolging
Voorbereiding, uitwerken strategie en stappenplan voor opvolging van familiebedrijf

België kent heel wat succesvolle familiebedrijven die de voorbije decennia werden opgericht. 

Veel van deze bedrijven staan de volgende jaren echter ook voor een opvolgingsscenario.  Meestal wordt dit teveel of enkel vanuit een juridisch-fiscaal perspectief benaderd en wordt er te weinig of geen aandacht gegeven aan menselijke, bedrijfseconomische en concurrentiële aspecten.

Nochtans kan de opvolging een kantelmoment zijn om de strategie van het bedrijf door te lichten en te bepalen hoe men het bedrijf in de toekomst wil laten evolueren.  Dit vertaalt zicht in een strategische visie en stappenplan. 

Een opvolging gebeurt niet van vandaag op morgen maar dient goed voorbereid en gepland te worden.  Het plannen van de fiscale en juridische optimalisatie is hier slechts een onderdeel van.

Familiebedrijven Opvolging

Als hoofd van het familiebedrijf is men zich terdege bewust van deze problematiek maar hoe beginnen we hier aan?

Omkadering, ondersteuning door een onafhankelijk adviseur  zorgen voor de nodige realiteitszin. De ubeon aanpak is niet om alle expertise aan te reiken maar eerder om met de bedrijfsleider mee te denken en te “sparren”. 

Via het actieplan identificeren we samen welke specifieke expertise vereist is en mobiliseren we die. 

Belangrijk is om eerst goed te weten wat we willen en dan pas de verschillende vereiste expertises (HR, fiscaal, financieel, marketing, ...) in te schakelen.  Zo komen we vlugger en goedkoper tot een beter resultaat.

Familiebedrijven Opvolging
Aanpak

ubeon zal de bedrijfsleider ondersteunen met het inwinnen van de verschillende visies, strategische verwachtingen en ambities van de familie, het huidige management en eventueel andere belanghebbenden m.b.t. de toekomst en organisatie van het familiebedrijf.  

  Familiebedrijven Opvolging

  Thema’s omvatten:

  • concurrentiële positie van het bedrijf
  • marktopportuniteiten en uitdagingen
  • financiële gezondheid en ambities van het bedrijf
  • sterkte en zwaktepunten van de organisatie; talenten en competenties
  • opvolgingsalternatieven: familiale opvolging, verkoop van het familiebedrijf,  aantrekken van extern management onder familiale controle
  • wie gaat het familiebedrijf leiden
  • wat is het toekomstige bestuursmodel van het familiebedrijf
  • welke rol zal iedereen spelen in de toekomst
  • hoe wordt de eigendom georganiseerd
  • tijdschema
  • ...

  Dit gebeurt door individuele interviews en workshops.

  Belangrijk hier is niet alleen de visie van de eigenaar, bedrijfsleider te hebben maar ook van de familieleden en sleutelpersonen binnen het bedrijf want zij moeten het uiteindelijk gaan realiseren.

  Verder gaan we ook polsen hoe de verschillende partijen de rollen binnen de organisatie zien evolueren en welke verantwoordelijkheid/engagement zij willen en kunnen opnemen. 

  Op basis hiervan wordt er een discussiedocument gemaakt waarbij de waarden, ambities, prioriteiten, eventuele verschillen in visie en knelpunten worden gelijst.  Daarnaast maken we ook een SWOT analyse, waarbij we de sterkten, zwakten, kansen en risico’s vastleggen en relevante acties bepalen.

  Dit dient als input voor een werkgroep om de gezamenlijke visie, prioriteiten, organisatie en rollen alsook het verdere traject en gedetailleerd actieplan te formuleren.  Essentieel hier is om de ziel van het bedrijf te behouden en het succesvolle traject verder te zetten, met name organisatie “future proof” houden.

   

  Op basis hiervan produceren we dan het strategisch plan en een roadmap (actieplan met concrete acties, budget en tijdslijn), gevolgd door een eindbespreking met familie en management, waar de bevindingen en aanbevelingen zullen toegelicht worden. 

  Na deze eindbespreking wordt nog een eindrapport door ubeon afgeleverd. 

  Dit eindrapport vormt een startbasis voor de realisatie van de opvolging. Tenslotte plannen we nog opvolgmeetings in om de vooruitgang te valideren en eventueel bij te sturen.

  Familiebedrijven Opvolging

  Resultaten

  Een doordacht gedocumenteerd opvolgingsplan op basis van inzichten en consensus van alle betrokken partijen. 

  Lijst van actiepunten die betrekking hebben op het bedrijf, de overdrager, de opvolger, de familie en de eigendom.

  Belangrijke componenten zijn bijvoorbeeld

  • strategisch plan voor het bedrijf, inclusief financieel plan en acties om het bedrijf “future proof” te maken
  • opleidingsplan voor de opvolger
  • plan van eigendomsoverdracht

   

   

  Ondernemen & Strategie
  Make it Happen for Entrepreneurs - Als collega ondernemer, denkt Guy mee en helpt ondernemers, bedrijfsleiders, en initiatiefnemers met het effectief uitbouwen van hun ideeën en plannen. Samen transformeren we 'ondernemers' stress in concrete realisaties.
  Program type
  Program languages
  Nederlands
  Target audiences
  Price (incl. VAT)
  €0,00