fbpx Risicomanagement – Heb jij er een idee van wat het inhoudt? | ubeon
 

Risicomanagement – Heb jij er een idee van wat het inhoudt?

Onlangs heb ik ervaren dat wanneer je het hebt over risicomanagement het door veel ondernemers gezien wordt als iets dat veel te moeilijk of ingewikkeld is voor een kleine onderneming.

Vaak wordt gedacht dat er heel veel inspanningen voor nodig zijn en dat het alleen maar bijkomende kosten met zich meebrengt. Dit is begrijpelijk, want al snel wordt gedacht aan de specialisten, die voor grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld banken, ingewikkelde risicoanalyses uitvoeren. Ondernemers denken al snel dat ze dan een specialist nodig zullen hebben, die voor hen hetzelfde zal doen en dat de kosten dan wel hoog zullen oplopen. Terwijl ze er helemaal niet zeker van zijn of ze deze investering ermee zullen terugverdienen. Bovendien vragen ze zich af hoe zij met deze zaken moeten omgaan en of ze dat wel aankunnen. Want zijn risk managers niet die specialisten die gesofistikeerde wiskundige modellen en methodes gebruiken om risico’s te berekenen en te evalueren? Moet je daar dan ook kaas van gegeten hebben?

Deze manier van denken wordt voornamelijk beïnvloed door de manier waarop naar risico gekeken wordt. Dikwijls is het een gevolg van hoe je risico definieert. Zo is al vele jaren de volgende definitie bepalend voor de eerder wiskundige benadering van risico in ondernemingen.

Risico = kans x gevolg

Risicomanagement wordt dan al snel een kwestie van jongleren met statistische grootheden en mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten. Voor veel ondernemers is risicomanagement dan ook te ingewikkeld en een “ver van mijn bed show”. Het vraagt te veel moeite en het sop is de kool niet waard. Maar niets is minder waar. Ondernemers zijn vaak heel goede risicomanagers van nature uit. Ze kunnen risico’s intuïtief inschatten en de juiste beslissingen nemen, die hen de nodige winsten oplevert. Maar hoe zit dat als je onderneming groeit en de zaken complexer worden? Nemen je collega’s evenzeer goede beslissingen? Hebben de medewerkers dezelfde intuïtieve capaciteiten?

De reden waarom veel ondernemers risicomanagement met grotere bedrijven associëren, komt voort uit de misvatting dat het beoordelen van risico hetzelfde is als risicomanagement. Dat is helemaal niet zo. ISO 31000 definieert risico op een veel ruimere manier en geeft richtlijnen over risicomanagement en hoe je dat in elke soort organisatie (ja zelfs in een éénmansbedrijfje!) kunt implementeren en gebruiken. ISO 31000 is gebaseerd op volgende definitie:

Risico is het effect van onzekerheid op doelstellingen

Risico gaat dus over doelstellingen. En het woord doelstelling mag je heel ruim interpreteren. Het gaat eigenlijk over alles wat een mens of organisatie zich maar kan wensen of nodig heeft. Elk individu, elk team, elke onderneming en elke organisatie heeft immers zijn specifieke doelstellingen. Bewust en onbewust. Het zijn die zaken die gewenst en/of nodig zijn. Helaas hebben we geen kristallen bol die ons met 100% zekerheid vertelt wat de toekomst brengt en daarom heb je een effect van onzekerheid op deze doelstellingen. Als alles meevalt is dit effect positief, maar als je een tegenslag hebt is dit effect negatief. Soms heb je een geluk bij een ongeluk en zijn er verschillende effecten tegelijkertijd, soms ook op verschillende doelstellingen, die zowel positief als negatief zijn. Risicomanagement bestaat er dan ook in om zicht te krijgen op de mogelijke risicobronnen en de effecten die ze kunnen veroorzaken. Inzicht laat dan toe er de juiste conclusies uit te trekken en betere beslissingen te nemen. 

Wanneer je de juiste beslissingen neemt zal je meer meeval en minder tegenslag ervaren. Je weet immers beter welke effecten je wilt bevorderen en welke consequenties je wenst te vermijden. Risicomanagement dient om je resultaten te optimaliseren. Hoe je dat het beste doet, daar gaat de ISO 31000 standaard over. Deze standaard geeft je richtlijnen hoe risicomanagement op maat van je onderneming kan gebeuren. Hierdoor is het iets waarmee je meer waarde voor je onderneming creëert en deze ook adequaat beschermt. Een return on investment is dan verzekerd.

Hoe ga jij vandaag om met de voortdurende veranderingen in de samenleving en de onzekerheden die je onderneming omringen en die je doelstellingen belagen? Nemen jij en je medewerkers altijd de juiste beslissingen?