Verandering en weerstand
Verandering en weerstand

Een verandering binnen een organisatie is pas succesvol als de nieuwe werkwijzen en systemen gebruikt worden zoals ze voorgesteld zijn.

Vaak krijg je in dit proces te maken met vragen als:

"Hoe krijg ik ze mee?",

“Hoe ga ik om met weerstand?”,

“Hoe creëer ik betrokkenheid?”.

Om een organisatie te veranderen, of een changetraject door te voeren zullen alle betrokken partijen, processen en systemen aangepast moeten worden.

De organisatie op zich is namelijk het geheel van mensen, rollen, functies, structuren, personen en hun gedrag en houding.

Weerstand

In elke organisatie, bij iedere persoon kan je weerstand ondervinden. In tegenstelling tot wat velen denken vind je die weerstand niet enkel bij medewerkers.

Bij het midden-management zien we weerstand, vaak verborgen, wanneer het top-management besluit verandering door te voeren en ze door hen te laten uitwerken.

Omgang

Verandering is nieuw, spannend, soms angstaanjagend, weerstand is dus een normale reactie. Het is eigen aan de mens en eerder bij het ontbreken ervan zou je kunnen stellen dat er iets niet klopt. 

Plots voldoet de huidige werkwijze niet meer en wordt er plaats gemaakt voor nieuwe systemen, processen en gedragingen. 

Deze verandering roept vragen op als: 

“Kan ik dat wel?”,

“Hoe gaan we dat doen?”. 

Medewerkers willen duidelijkheid in dit proces. Waarom, op welke manier en met welk doel?

Meekrijgen

Natuurlijk is nog niet alles duidelijk in het begin van een veranderingstraject. Toch is het belangrijk om naast al deze onduidelijkheden zoveel mogelijk te vertellen over de zaken die wel duidelijk zijn.

Een veel geziene tegenbewering is:

“Medewerkers worden hierdoor onzeker”,

“Het is een zwakte bod van het management”.

Nochtans hangt alles af van het veranderverhaal én de reden. 

Breng de verandering tot leven zodat je medewerkers een juist beeld krijgen. Vertel over de inhoud maar ook over de planning. Betrek je medewerkers in de processen, de vooruitgang en de terugval. 

Betrokkenheid

Medewerkers die meedoen aan verandering, daar naar zijn we opzoek. Vaak wordt de verandering een project van experts die van alles gaan bedenken en uitwerken. Zij weten wat goed is voor alle betrokkenen, maar laat je medewerkers ook deelnemen aan dit proces. Dit kost tijd en moeite, maar je verdient dit dubbel terug eens de verandering operationeel is.

Een fout gebruikt systeem kan je voor zijn door iedereen te betrekken van in het begin. Zorg ervoor dat het jullie verandering wordt in plaats van jouw verandering.

Medewerkers en leidinggevende zijn bereid mee te werken aan verandering als ze het verhaal kennen, het nut ervan inzien, weten wat van hen verwacht wordt en dit ook binnen hun eigen capaciteiten zien.

Veranderprojecten geven de unieke gelegenheid om bepaalde talenten bij medewerkers en leiding te ontdekken en ontwikkelen. Mensen worden uitgedaagd om anders te gaan denken en deel te nemen aan een verbetering.