fbpx Blog | Page 5 | ubeon
 

Blog

Of het nu gaat over het verbeteren van je concentratie, mindmapping, je geheugen boosten of het verbeteren van diverse zogeheten soft skills, ze hebben van ver of van dichtbij allemaal te maken met een beter begrip en met een bewuster toepassen van de natuurlijke werking van ons brein. Snellezen is daarop geen uitzondering. Ook bij snellezen komen nogal wat (ook recente) inzichten kijken, naast “oude” inzichten die steeds meer wetenschappelijk bevestigd worden. Hierbij alvast enkele te...
Risico, iedereen kent het woord en heeft er wel een idee over. We hebben het over risico nemen, risico lopen, of we praten over een hoog of een laag risico. Meestal staat men negatief en huiverachtig tegenover het concept “risico” en wil men het zoveel mogelijk vermijden. Risico wordt dan ook meestal als iets negatief en ongemakkelijk ervaren. Maar is dat wel juist? Ondernemers zeggen vaak “Ondernemen is Risico nemen”, is dat dan negatief? Voor sommigen is dat misschien wel zo, ze beschouwen het...
1. Positieve gedachten Als er iets is, waar ons brein geen weg mee weet is het dit wel: “niet”. Denk maar eens ‘niet’ aan een roze olifant, terwijl je deze zin leest. Ons brein heeft sowieso altijd “iets” nodig om betekenis te geven. Ook in een slipcursus leer je kijken, daar waar je wenst uit te komen. ‘Niet’ naar de hindernis dus, waar je ‘niet’ wil tegen rijden. Bovendien houdt ons brein veel meer van positieve en leuke ervaringen dan van dingen die pijn hebben gedaan. Negatieve ervaringen worden...
Iedereen beleeft stress. Dit hoort bij het leven. Maar chronische stress zet je op weg naar een burn-out. Een burn-out heeft heel veel impact op een mens. Sommige mensen komen er op het einde van het proces wel beter uit, met een krachtig zelfbeeld. Ze hebben anders leren denken en vergelijken zich niet meer met andere mensen. Ze hebben geen extern referentiekader meer. Dat is dan pure winst op het einde van het proces. Maar ondertussen heeft men een akelige reis gemaakt doorheen een heel naar proces. Maar...
Door de eeuwen heen zijn er allerlei soorten technieken, ‘best practices’en managementmethodes ontwikkeld die de mensen zo efficiënt met elkaar laten samenwerken. Denk maar aan een productielijn of een administratief proces. Daarbij ontstond meteen een nieuwe rol in organisaties. Iemand die zélf geen onmiddellijke productie-output genereert maar wiens verantwoordelijkheid het is om de zaak goed te beheren; de manager. Wie vandaag een functie als ‘manager’ bekleedt, is vaak tevens inhoudelijk expert...
Spreektrauma: ernstige spreekangst als gevolg van een pijnlijke ervaring met spreken in het openbaar. Gevolg: niet meer durven presenteren voor groepen. Het inzetten van vluchtgedrag kan daar op volgen: afzeggen, vermijden, excuses verzinnen en geen werk aanvaarden waarbij presenteren een onderdeel van de functie omschrijving is. Wat is er ooit gebeurd? Een publiekelijke black-out, een aanval van hyperventilatie, publiek dat wegliep of een ondraaglijke spanning waardoor je de presentatie moest afbreken...
Systeemdenken is de studie en exploratie van de verborgen structuren. Die zijn onzichtbaar, net zoals bij een ijsberg.  De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘systeem’ gaat terug tot het Griekse ‘systèma’, dat ‘organisch geheel’ betekent. De systemische zienswijze brengt dingen dus met elkaar in verband. In plaats van enkel rekening te houden met de elementen afzonderlijk, beschouwen systeemdenkers ook de relaties tussen de onderdelen en hun onderlinge wisselwerking.  Systeemdenken is...
Als je aan iemand vraagt om jou een pleziertje te doen, dan is de ander veel sneller geneigd daaropin te gaan als je uitlegt waarom. De reden op zich is niet eens zo belangrijk. Gewoon het simpele feit dat jij het woordje “omdat” gebruikt, is al voldoende. De psychologe Ellen Langer deed een studie over taal die overtuigt. Ze kwam tot de conclusie dat één eenvoudig woord een wereld van verschil maakt. Hoe ze daarachter is gekomen? Ze vroeg een aantal studenten om te proberen voorkruipen in een rij...
Jij wel, natuurlijk. Want als verantwoordelijke geef je het goede voorbeeld. We hadden het eigenlijk niet over jou, maar over de mensen die voor jou werken. Geldt hetzelfde antwoord ook voor iedereen in jouw team? Er bestaan organisaties waar niemand loon krijgt. Hoe kan het dat deze organisaties bestaan?  Volgens de logica van de mens als homo economicus hebben deze immers geen bestaansrecht. De concurrentie voor menselijk kapitaal wordt almaar feller. In Vlaanderen is de krapte op de...