Coaching
Coaching
Dit is jouw leven, dit is jouw carrière, jouw business. Sta je waar je wil staan? Met coaching bereik je andere resultaten.

"Elk systeem waar feedback bestaat, leert."

Dit is het systemisch principe dat aan de grondslag ligt van coaching.

Als coach faciliteren we de feedback — leren — in jouw systeem.

Coaching

De coach gaat aan de slag met wat jij aanbrengt:

  • cognitieve flexibiliteit, nieuwe denkwijzen, emotionele intelligentie;
  • samenwerken met collega's, communicatie en leiderschap;
  • loopbaan, talentontwikkeling, uitdagingen i.v.m. je werk;
  • ontwikkelen van relaties, grenzen bewaken, conflicten oplossen;
  • professionele uitdagingen, time-management, leren leren;
  • starten van een business, je business ontwikkelen, formuleren van strategie;

De ubeon coachens maken gebruik van systemische principes en technieken waarmee je inzichten krijgt in de diepere structuren van jouw denken, voelen en handelen.

Je krijgt hefbomen in handen waarmee jouw systeem op een ecologische wijze kan laten groeien.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een belangrijk gegeven, zowel voor de medewerker als de werkgever. Een goede fit tussen de belangen van de organisatie en de persoonlijke ambities en competenties heeft tal van gunstige effecten.

Mindscaping®

Mindscaping® is een begeleide visualisatie. Tijdens de Mindscaping® oefening wordt het limbisch systeem van de hersenen gestimuleerd, waarbij beperkende conditioneringen vervangen worden door meer vermogende.

Coaching
BAAS

Breinpiraten-as-a-Service

Breinpiraten-as-a-Service is een initiatief waar ervaren coaches hun expertise zo toegankelijk mogelijk willen maken. Breinpiraten is een metafoor: piraten zoeken schatten over de wereldzeeën; Breinpiraten zoeken en vinden de verborgen schatten in zichzelf!  

Via een abonnementsformule kunnen professionelen zichzelf en eventuele medewerkers een platform aanbieden voor onmiddellijke online ondersteuning en coaching op het ogenblik dat dit relevant is.

Assessment

Assessment

Breng de attitudes, mindset en communicatie-voorkeuren van jezelf en je team in kaart.

Onze voornaamste assessment tools zijn:

Op zoek naar een coaching traject? Of wens je meer informatie? Contacteer ons gerust!