fbpx World Café | ubeon
 

World Café

World Café is een cocreatieve werkvorm om binnen een grote groep van deelnemers dialoog tot stand te brengen.

Wat als het meeste werk geregeld wordt in informele gesprekken? Op welke plaatsen heeft men de meest betekenisvolle, waardevolle gesprekken? Vaak is dat in ongedwongen omstandigheden, met de benen op tafel. Zoals in een café met vrienden of bij de koffieautomaat met collega's. De methodiek van The World Café zorgt ervoor dat een (grote) groep mensen die elkaar anders niet of nauwelijks zouden spreken in korte tijd van gedachten wisselen over een bepaald vraagstuk. Dat kan zijn op een conferentie van professionals over de hele wereld, in een bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijven uit verschillende landen, of diverse groeperingen uit een gemeenschap. 

De methode boort de collectieve intelligentie van de hele groep deelnemers aan en stelt deze aan alle deelnemers ter beschikking op een laagdrempelige en informele wijze.

Doelgroep 

Deze techniek is geschikt voor deelname van groepen van een tiental tot honderden deelnemers.

Verloop

De informele setting zet de deelnemers aan tot actieve deelname. Het is voor hen gemakkelijker om een bijdrage te leveren aan de discussie. Deze methode is geschikt om een beleidsprobleem in de diepte uit te werken, zodat nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan. Door mensen aan verschillende gesprekken te laten deelnemen, zullen ideeën, inzichten en vragen verbonden worden, zodat er een coherent en evenwichtig geheel ontstaat. Als facilitators dragen we zorg we voor de volgende principes:

  • We maken de context duidelijk
  • We scheppen een gastvrije sfeer en ruimte
  • We verkennen vragen die er toe doen
  • We nodigen iedereen uit om bij te dragen
  • We verbinden de diverse perspectieven
  • We luisteren gezamenlijk naar patronen
  • We delen collectieve ontdekkingen

In een café-achtige setting, waar men zich welkom en gemakkelijk voelt, spreken mensen in wisselende tafelgroepen met elkaar over een thema of vraag. Een krachtige vraag, die iedere aanwezige aangaat, ligt aan de basis van het succes. Een tafelgastheer/-gastvrouw brengt verbinding tussen de opeenvolgende gesprekken. De facilitator helpt aan het eind om de conclusies en antwoorden te verzamelen die als het ware komen bovendrijven of reacties die in de lucht hangen. 

Het is een krachtige methode omdat veel mensen in relatief korte tijd hun bijdrage kunnen leveren. Het organiseren van een World Café is eenvoudig, vergeleken met andere LGI methoden. Het draait vooral om de kunst van het gastheer/gastvrouw zijn.

Programma type
Organisaties

Opleidingen en advies van ubeon kunnen gesubsidieerd worden met de KMO Portefeuille.
Voor alle voorwaarden, zie Vlaio.be

KMO Portefeuille