fbpx Serious Game | ubeon
 

Serious Game

 

Leer spelenderwijs complexe problemen aanpakken met onze 'serious business games'.

Een business game of serious game is een spel met een ander doel dan puur vermaak. De primaire doelstelling van een business game is bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Een serious game kan gebruikmaken van meerdere media; het kan een paperbased bordspel of kaartspel zijn, een gefaciliteerd managementspel of een computerspel.

In de jonste jaren zijn spelvormen ontwikkeld waarin door iedereen — ongeacht de maatschappelijke positie — in een vertrouwde, levensechte en tegelijk uitdagende leeromgeving elke rol die is geprogrammeerd kan worden gespeeld. Zo kunnen lastige processen spelenderwijs gesimuleerd worden. 

Onze business games betrekken meerdere spelers, waarbij aan iedere deelnemer een eigen rol en een eigen uitdaging toebedeeld worden, en waarbij we onderlinge interactie faciliteren. Zo ontstaat een gunstige leerdynamiek waarin de deelnemers onderhuidse problematieken en/of complexe uitdagingen op een speelse, veilige doch grondige wijze oplossen.

Momenteel facilteren wij de volgende serious games:

ActeeChange

ActeeChange is specifiek ontwikkeld voor training, planning en communicatie van verandering. Het proces is zo gebouwd dat het toelaat om reflecties te maken op persoonlijk, team en organisatieniveau. Zo leren de deelnemers stapsgewijs hoe ze het potentieel om te veranderen over alle niveaus heen kunnen verhogen.

Lego Serious Play

Iedereen is vertrouwd met de populaire Lego blokjes. Tijdens dit collectieve leerproces worden de Lego blokken gebruikt als metafoor om problemen in kaart te brengen en oplossingen te bedenken.

Mindset & Culture Game

Mindset & Culture Game geeft een korte theoretische omkadering weer over mindsets. Tijdens het spel, dat anderhalf uur duurt, ondervindt men aan den lijve wat de impact is zijn van divergerende waarden en overtuigingen, en hoe de deelnemers hun eigen denken en handelen hierop kunnen afstemmen.