Proactief managen in onzekere tijden
Proactief managen in onzekere tijden
Verwachtingen zijn hoog en er wordt veel gevraagd, maar de obstakels op de weg naar succes zijn talrijk en duiken steeds sneller op.

Organisaties worden steeds opnieuw geconfronteerd met onverwachte situaties, voortdurend sneller op elkaar opvolgende veranderingen, een groeiende complexiteit en daardoor ook met immer meer onzekerheden.

Deze evolutie is al enige tijd aan de gang en het ziet er niet naar uit dat deze trend zich zal keren. Het maakt dat er doorlopend meer van medewerkers gevraagd wordt en dat ook leidinggevenden al maar meer geconfronteerd worden met de vele nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten die zich aanbieden, maar ook met de complexe uitdagingen die deze steeds sneller veranderende en aanhoudend meer gecompliceerde  samenleving aan hen stelt.

De samenleving staat ook zwaar onder druk. De enorme uitdaging om het wereldklimaat binnen bepaalde normen te houden, de aanwassende bevolking, politieke spanningen tussen mogendheden, schaarste van grondstoffen, de logistiek van een wereldwijde handel, het zijn maar enkele van de vele moeilijkheden waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Het zijn de limieten van de bestaande systemen waar we tegenaan botsen.

Meer rechtstreekse uitdagingen voor organisaties bestaan uit een voortdurend veranderende regelgeving van wetten en normen, toenemende krapte op de arbeidsmarkt (althans voor bepaalde profielen), Brexit, COVID en zijn gevolgen, of de voortschrijdende digitalisering in de hele samenleving, om maar de meest voor de hand liggende fenomenen te benoemen. Het leidt steeds meer naar het verschijnsel burn-out, ook bij leidinggevenden. Vaak gebeurt dit met de beste en meest gemotiveerde medewerkers, omdat ze het beste van zichzelf hebben gegeven en opgebrand geraken in deze hedendaagse hectiek. Het is niet min om vandaag ondernemer of teamleider in eender welke organisatie te zijn. De verwachtingen zijn hoog en er wordt veel van hen gevraagd, maar de obstakels op de weg naar succes zijn talrijk en duiken steeds sneller op.

Dit alles maakt dat ondernemers, leidinggevenden en eigenlijk ook alle medewerkers, zich voortdurend moeten bijscholen om dit ritme van veranderingen en onzekerheden te kunnen volgen en het overzicht te bewaren. De oplossingen en gewoonten van gisteren hebben niet meer dezelfde uitwerking en ook leidinggevenden moeten zich in vraag kunnen stellen en voortdurend bijleren om mee te zijn in dit verhaal. Zij hebben de sleutels in handen om van hun bedrijf of team een continu lerende organisatie te maken die meedrijft op het getij en de golven van verandering, complexiteit en onzekerheden, om sneller, veiliger en op een duurzamere manier hun bestemming te bereiken.

De sleutels die we je aanbieden leiden tot inzicht. Dat geeft op zijn beurt overzicht en leidt uiteindelijk ook tot uitzicht op een beter resultaat.

Ben jij iemand die zichzelf in vraag kan stellen, nieuwe inzichten nastreeft en die sleutels tot succes wil grijpen?

Groeiende organisatie

Ons aanbod

Die sleutels tot de lerende organisatie 3.0 worden je aangereikt in een driedelige reeks van inzichtelijke workshops, waarbij je op een interactieve manier wordt meegenomen op een ontdekkingstocht naar die sleutels. Op een creatieve en laagdrempelige manier ga je ontdekken waarom we als samenleving, organisatie, team en individu ons denken moeten aanpassen, wat je kunt doen om dat binnen je organisatie of team te bereiken en hoe je uiteindelijk die sleutels kunt bemachtigen.

Bij deelname krijg je bij die sleutels eveneens een bijbehorend boek :

“Total Respect Management” – Excellent leidinggeven voor de toekomst

Daarbij ontvang je ook nog een intrigerend bijbehorend attribuut, een instrument waarmee je de opgedane kennis en sleutels in de praktijk kunt brengen.

Deze ontdekkingstocht bestaat uit drie interactieve ontdekkingssessies van 2 uur elk, telkens voorafgegaan en gevolgd door een gelegenheid om te netwerken en na te kaarten over de opgedane inzichten.

Een eerste sessie gaat over het waarom we nood hebben aan lerende organisaties. De tweede sessie gaat over wat het inhoudt om een lerende organisatie 3.0 te worden. En, tot slot, gaat de derde sessie over hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

Inhoud

Sessie 1

Waarom zou je van je organisatie/team een lerend team maken? Wat brengt het op?

Sessie 2

Wat is er nodig om van je organisatie/team een lerend team maken? Welke stappen zijn er voor nodig?

Sessie 3

Hoe kun je van je organisatie/team een lerend team maken? Hoe ga je er mee aan de slag?

Alle sessies gaan door in de Oosterhoeve (Oosterzele).

Organisaties worden steeds opnieuw geconfronteerd met onverwachte situaties, voortdurend sneller op elkaar opvolgende veranderingen, een groeiende complexiteit en daardoor ook met immer meer onzekerheden.

Certified trainer, coach & facilitator
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes.
Target audiences
Coaches
Consultants
Facilitators
Leidinggevenden
Ondernemers
Trainers
Zelfstandigen
Start date(s)
Datum(s)
Tijdstip onthaal
18:00
Tijdstip begin
19:00
Tijdstip einde
21:00
Duration
6h.
Program languages
Nederlands
Organised by
Prijs (excl. BTW)
€335.00
Prijs (incl. BTW)
€405.00