Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Een Serious Game dat door Lego zelf is ontwikkeld om innovatie en business performance te boosten  

 
Profile
Bob Cornelis ‘lost je logistieke problemen op’ – supply chain expert voor KMO’s en zorginstellingen in verandering op weg naar een digitale, duurzame operational excellence. Ook via Lego serious play workshops. Bob Cornelis heeft ruim 20 jaar ervaring in supply chain management bij (middel)grote bedrijven uit diverse sectoren. Hij vult deze praktische ervaring voortdurend aan met nieuwe kennis door het geven en volgen van opleidingen.

Bob Cornelis bouwde zijn Supply Chain expertise uit als aankoper, magazijnverantwoordelijke, materials manager, warehouse manager, projectmanager en -directeur. Hij ontwikkelde een probleemoplossende, resultaatgerichte aanpak en ervaarde het belang van een vlotte samenwerking met stakeholders en teamleden.

Die samenwerking vereist goede communicatie; Bob Cornelis spreekt dan ook vlot vier talen. Door zijn opleidingen blijft hij op de hoogte van problemen en vragen waarmee cursisten worden geconfronteerd. Zo houdt hij de vinger aan de pols.

Bob Cornelis is een assertief manager en probleemoplosser. Zijn pragmatische leiderschapsstijl steunt op een adviserende aanpak en de nadruk op teamwerk. Hij is zeer stressbestendig.

Een goed uitgebouwde Supply Chain biedt je de garantie dat je goederen en informatie vlot doorstromen van A naar Z. Het resultaat? Je reduceert je kosten en verhoogt je winst.

Bob werkt op elke schakel van je logistieke keten met een logisch stappenplan. Hij vervult hierbij verschillende rollen:

Als adviseur analyseert hij de huidige supply chain en zoekt de beste oplossing. Hij bereidt deze zorgvuldig voor om een vlotte implementatie te garanderen.
Als interim manager implementeert hij de gekozen oplossing. Hij voert een pragmatisch actieplan uit en pleegt nauw overleg met de gebruikers. Zo zorgt hij voor snelle vooruitgang en meer vertrouwen.
Als coach geeft hij uw organisatie een dynamiek die blijvend op zoek gaat naar optimalisaties in de Supply Chain. Hij motiveert je medewerkers door hen kansen te geven en successen te laten boeken.
Bob Cornelis staat dus voor meer dan louter technische of academische Supply Chain expertise. Hij creëert draagvlak voor optimalisatie en zorgt dat actieplannen gerealiseerd worden. Zijn energieke, mensgerichte aanpak is daarbij zijn handelsmerk.

 
Blogartikel
Stel je een methodologie voor die je veranderingen stuurt in de richting van een proces dat innovatie en business performance verhoogt. LEGO® SERIOUS PLAY® is ontwikkeld op basis van onderzoek waaruit blijkt dat hands-on, en minds-on leren een dieper en meer betekenisvol inzicht geeft op de wereld en haar mogelijkheden. Het verdiept het denkproces en ondersteunt een effectieve dialoog, voor iedereen in de organisatie.

We maken gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® wanneer er meer dan één antwoord mogelijk is en de organisatie alle kennis binnen het team wil benutten. Niet enkel om tot de best mogelijke oplossing te komen, maar ook om een sterke betrokkenheid te creëren.

LEGO® SERIOUS PLAY® is uiterst effectief 

Bij een complex onderwerp waarbij behoefte is aan inzicht in het groter geheel, de connecties en waarbij de verschillende mogelijke oplossingen worden onderzocht.
Wanneer het belangrijk is dat iedereen achter een afgesproken beslissing staat ook al is hij of zij niet 100% akkoord.
Wanneer eenzelfde vraag bij de teamleden resulteert in heel verschillende antwoorden.
Wanneer het van belang is dat alle betrokkenen actief deelnemen in de discussie met hun eigen kennis en mening.
Wanneer je complexe en moeilijke vraagstukken wil benaderen in een constructieve sfeer.
Wanneer je een situatie hebt waarin teamleden de neiging hebben zich dominant op te stellen en je deze situatie onder controle wil zonder iemand te beledigen.
Wanneer je de indruk hebt dat je groep een vergadering als puur tijdverlies ziet.
Hoe werkt LEGO® SERIOUS PLAY® 

Deze methode is een gefaciliteerde meeting, communicatie- en oplossingsgericht proces waarin alle deelnemers door een reeks van vragen dieper ingaan op een bepaald onderwerp. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen 3D LEGO-model als antwoord op een aantal vragen met de daarbij horende geselecteerde LEGO-elementen. Deze modellen dienen als basis voor de groepsdiscussie, het delen van kennis, probleemoplossing en de besluitvorming.

Door gebruik te maken van visuele, auditieve en kinesthetische vaardigheden, vereist deze methode dat iedereen deelneemt aan het proces.

Tijdens deze gefaciliteerde meeting bouw je modellen die betekenis krijgen door story-telling waardoor verschillende scenario’s naar voor komen. Dit proces verdiept en verscherpt inzicht en versterkt de groep door samen te “spelen”. Deze methode creëert een vrije en eerlijke uitwisseling van advies. Door het fysieke aspect komen gesprekken tot stand die niet afgeremd worden door angst om persoonlijke gevoelens te benadrukken. De echte problemen worden aangepakt en je bent in staat om zaken te zien door de ogen van je collega’s.

Welke resultaten kan je verwachten

De LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek is een innovatief en ervaringsgericht proces, ontworpen om bedrijfsprocessen te verbeteren. Het is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen kan bijdragen aan de discussie, het besluit en de uitkomst.

Het gebruik van LEGO® blokken stelt je in staat om snel tot de kern te komen. De stenen werken als een katalysator, door metaforen te bouwen kom je tot processen waar je je vroeger niet bewust van was.

Deelnemers communiceren effectiever, kunnen vlotter hun verbeelding inschakelen, benaderen hun werk met meer vertrouwen, betrokkenheid en inzicht.