Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken  

 
Program
Leer geavanceerde NLP-technieken toepassen voor betere samenwerking, team performance en verandering Module 1 – Leader Coach

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat je de werkwijzen van succesvolle mensen kan overnemen en integreren. In deze module maak je kennis met de principes en methodes van leiderschap en coaching.

Module 2 - Personal Mastery & Generative Fields

In deze module integreer je NLP skills over alle niveaus. Tegelijk leer je systemische en generative technieken om jezelf én anderen te ondersteunen in eigen persoonlijke ontwikkeling.

Module 3 - Belief Change

We houden graag vast aan onze overtuigingen. Of ze nu beperkend zijn of niet. Hier leer je heel effectieve technieken aan om die te veranderen. Change a-head!

Module 4 - Cultural Change

Cultuurverandering. We horen de term vaak wanneer er in de organisatie iets verandert. Maar hoe pak je een cultuurverandering nu precies aan? Hier leer je gebruik maken van een rijke en bijzonder effectieve toolset om de cultuur in een organisatie in een gewenste richting te laten bewegen.

Module 5 - Storytelling

Wie mensen kan inspireren en motiveren, boekt resultaat. Verhalen kunnen je daarbij helpen. Het zijn krachtige, natuurlijk instrumenten die we al eeuwen gebruiken om kennis door te geven en gedrag aan te leren.

Module 6 - Integratie

In deze masterclass stel je je eigen case voor. Hierbij integreer je al je inzichten en NLP vaardigheden!

 

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

de syllabus in e-book formaat;
online training video's en demo's;
een online bibliotheek met uitgewerkte coaching oefeningen en procedures;
één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.
Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Skills. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainers.

De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.

Planning

De planning van de trainingsessies gebeurt in onderling overleg zodat het optimaal past in de agenda's van de deelnemers. Daarom wordt het aantal plaatsen beperkt.

 
Program
Met Systemic NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken
Programma

De Systemic NLP Practitioner opleiding duurt 18 dagen, verdeeld over 6 modules van telkens 3 dagen (vr-za-zo).

Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen

Ontdek met NLP hoe mensen denken.
Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.
Module 2 : Emotionele intelligentie 

Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
Ontdek de kracht van mentale, emotionele 'states' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele 'states' voor excellence, présence en charisma.
Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
Verbind en verdiep 'resource states' en integreer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechnieken.
Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
Stimuleer intrinsieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.
Module 3 : Taal en denkstrategieën

Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
Leer cognitieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
Kader en herkader beperkende uitspraken.
Leer systeemdenken als denkstrategie te hanteren om complexe problemen te behandelen.
Leer te eerste stappen om succes patronen te modelleren.
Maak gebruik van succesvolle strategieën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.
Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's

Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
Leer geweldloos communiceren.
Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
Leer trance-states oproepen en verdiepen.
Coach a.d.h.v. tijdslijnen.
Module 5 : Coachen en veranderen in teams en organisaties

Overstijg het persoonlijke niveau en leer hoe je NLP technieken kan toepassen in teams, organisaties, bedrijven enz.
Neem een actieve rol op als leider en aligneer mensen en teams op alle logische niveaus.
Ontdek hoe sponsorship boodschappen een positieve 'vibe' genereren.
Creëer gunstige condities voor zelforganiserende systemen.
Leer gewenste attractors installeren om mensen en teams in beweging te brengen.
Module 6 : Integratie en Certificatie

Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlei situaties.
Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!
 
Program
Systemic NLP biedt je de tools bij uitstek om cultuurverandering in organisaties in goede banen te leiden
 

 
Program
Wie mensen kan inspireren en motiveren, boekt resultaat. Verhalen kunnen je daarbij helpen Wat leer je in deze opleiding? 

De principes van Story Telling
Metaforen inzetten
Geavanceerde Milton Model taalpatronen hanteren
Deep Strucutre NLP Coaching-procedures inzetten 
op de Logische Niveaus 'Identiteit en Spiritualiteit':
De Identity Matix procedure
De Tracking Transitions procedure
The Hero's Journey

 
Program
2-daagse Masterclass over fake news, complottheorieën, spinning, subliminale communicatie en propaganda technieken.  

 
Program
Mensen helpen om hun leven te verbeteren is één van 's werelds oudste beroepen Wat leer je in deze opleiding? 

De 'Patterns of Mastery'
De 'Archetypische Energieën'
Persoonlijke ecologie ontwikkelen
Visie, Missie, Ambitie & Rol: "Ego & Soul"
Presence & Trance States oproepen bij jezelf en bij anderen
De principes van het Relationele Zelf
De principes van Actief Sponsorschap
Cultiveren van een 'Generative Field Mind' (NLP procedure)
Generen van een 'Toekomstig Zelf' (NLP procedure)
 
Program
Wie NLP diep wil integreren doet er goed aan om zijn of haar leerproces te blijven stimuleren
Program
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van NLP is dat je de werkwijzen van succesvolle mensen kan overnemen en integreren Wat leer je in deze opleiding?

De pincipes van Modelling
Een Coach Container opstellen
Geavanceerde kalibratietechnieken
De Multilevel S.C.O.R.E. (NLP Coaching Procedure)
De Meta Programma's herkennen
Meta Model III gebruiken in het kader van Modelling
De 'oorspronkelijke' Logische Categorieën zoals gedefinieerd door Gregory Bateson
De systemische samenhang en diverse categorieën van hulpbronnen
Integratie van emotionele hulpbronnen (NLP Coaching Procedure)
Dancing the S.C.O.R.E. (NLP Coaching Procedure)
 
Program
Het is niet makkelijk om iemand te 'overtuigen'. We houden graag vast aan onze overtuigingen. Of ze nu beperkend zijn of niet
 
Webpagina
De NLP Masterclasses zijn thematische modules, waar mensen die een NLP opleiding genoten hebben apart voor kunnen inschrijven
Webpagina
ubeon biedt hoogwaardige en gecertificeerde NLP opleidingen.
Program
Leer systemische NLP technieken toepassen in teams en organisaties voor betere samenwerking, leiderschap en cultuurverandering  

 
Program
De NLP Intensive is de meest laagdrempelige NLP opleiding. Deze online training bestaat uit vier delen die je volledig op eigen tempo, waar en wanneer je wil kan leren  

 
Program
Situationeel Meesterschap verwijst naar je vaardigheid om in elke situatie die zich aandient, de meest geschikte hulpbronnen te kunnen inroepen om een (gemeenschappelijk) doel te bereiken met respect voor alle delen van het eco-systeem.  

 

 
Program
Leer NLP principes en technieken op je eigen tempo, online! Welkom, NLP Practitioner

Welkom(1:18)
Over de NLP Practitioner(2:02)
Contact met trainers(0:57)
Afspraken(6:09)
Lesmateriaal en resources(2:33)
NLP Practitioner - Syllabus PDF
NLP Practitioner - Audio MP3
Certificatie(1:44)
Over NLP

Wat is NLP?(10:21)
NLP toepassingen(8:48)
NLP basisprincipes(7:31)
NLP essentiële vaardigheden(16:07)
Kalibreren

Wat is kalibratie?(10:51)
Oogbewegingen(8:31)
Oogfixatie - oefening(2:57)
Transderivationele zoektochten(5:02)
Congruentie(10:42)
Kalibratie met de L.O.G.I.T. - oefening(1:33)
Rapport

Hoe werkt rapport?(12:45)
Rapport - Demonstratie(4:58)
Backtracking vs. parafraseren(8:15)
Backtracking vs. parafraseren - gesprekstechniek demonstratie(4:06)
Cross-over match(3:50)
Rapport - Match & Mismatch - Demonstratie(2:25)
Perceptie en de werking van het brein

Hoe werkt perceptie?(21:25)
Cognitieve processen en A.P.E.T.(27:06)
NLP vooronderstellingen

Vermogende attitudes(17:48)
Wat zijn de NLP vooronderstellingen?(33:24)
Integratie van de NLP vooronderstellingen - NLP coaching demonstratie(5:44)
De structuur van de subjectieve beleving

Integratie van denken, voelen en doen(13:11)
Integratie van denken, voelen en doen - NLP coaching demonstratie(16:54)
De logische niveaus van leren en veranderen

Wat zijn de logische niveaus?(30:51)
Hoe werken de logische niveaus?(16:44)
Aligneren van de logische niveaus - NLP coaching oefening(15:18)
Perceptuele posities

Wat zijn de perceptuele posities?(12:47)
Verkennen van de perceptuele posities - NLP coaching oefening(5:48)
Verkennen van de perceptuele posities - NLP coaching demonstratie(13:30)
Associatie en dissociatie(8:56)
Dubbele dissociatie - NLP coaching oefening(5:54)
Dubbele dissociatie - NLP coaching demonstratie(6:44)
Submodaliteiten

Hoe neem je emoties waar en hoe kan je die veranderen?(29:07)
Swish - NLP coaching demonstratie(4:58)
Werken met 'states'

Wat zijn 'states' en 'hulpbronnen'?(5:53)
Het NLP coaching process(8:37)
Physiology of Excellence(8:53)
Presence - NLP coaching oefening(8:53)
Presence - NLP coaching demonstratie(5:55)
Circle of excellence - NLP coaching oefening(6:29)
Circle of excellence - NLP coaching demonstratie(13:27)
Ankertechnieken

Hoe werken ankertechnieken?(11:17)
Uitkomst model

Hoe werkt het uitkomst model?(14:37)
Emotie leidt tot actie(6:31)
Aan de slag met belemmeringen(7:58)
Uitkomst model - oefening
S.C.O.R.E. model

Hoe werkt het S.C.O.R.E. model?(20:54)
S.C.O.R.E. - NLP coaching oefening(9:21)
S.C.O.R.E. - NLP coaching demonstratie(24:31)
The Structure of Magic

Meta-model(39:06)
Meta-model oefenen(5:21)
Milton model(14:35)
Herkaderen
Strategieën modelleren

Hoe werken strategieën?(18:46)
De Disney Strategie(9:23)
De Disney Strategie - NLP coaching oefening(15:04)
De Disney Strategie - NLP coaching demonstratie(25:43)
Grenzen

Aan de slag met grenzen(30:29)
Grenzen cultiveren(10:52)
Second Skin - NLP coaching oefening(4:50)
Second Skin - NLP coaching demonstratie(10:16)
Werken met conflicten(14:33)
Neem de gepaste rol aan in de dramadriehoek(7:37)
Actief centreren - NLP coaching demonstratie(10:03)
Delen

Werken met delen(13:18)
Delen en rollen - voorbeelden(6:05)
Delen en rollen - oefening(1:20)
Delen en grenzen(4:14)
V/K Squash - NLP coaching oefening(4:10)
Six Step Reframe - NLP coaching oefening(8:23)
Six Step Reframe - NLP coaching demonstratie(10:11)
Spatial Reframe - NLP coaching demonstratie(25:41)
Leiderschap

Sponsor boodschappen(7:06)
Positief en negatief sponsorschap(4:22)
Aligneren leiderschapsrollen op de logische niveaus - NLP coaching oefening(11:03)
Tijdlijnen

Werken met tijdlijnen (veranderen van je persoonlijke geschiedenis)(24:19)
S.O.A.R. - NLP coaching oefening(11:14)
S.O.A.R. - NLP coaching demonstratie(25:00)
Change Personal History - NLP coaching oefening
Integratie en certificatie

Integratie en certificatie voor deelnemers aan de NLP Practitioner Flex (blended learning traject)(2:31)
Het einde is… het begin(1:05)
 
Program
Observeer en leer
Program
Handleidingen voor elke NLP coaching oefening Scripts voor coaches

Ben je soms op zoek naar de juiste beschrijving van een NLP coaching oefening die je ooit 's hebt geleerd? Zoek niet langer! In dit onderdeel van de Breinpiraten Schatkist vind je alle courante NLP coaching oefeningen mooi uitgewerkt. Je kan ze één voor één raadplegen en als PDF downloaden. Maar we hebben ook voorzien dat je ze ineens allemaal kan krijgen in één ZIP bestand, mooi geordend per moeilijkheidsgraad.Deze veelgevraagde resource voor NLP Practitioners en coaches is vanaf nu dus ook voor jou beschikbaar!

Inhoud

NLP Practitioner Level Coaching oefeningen

Vooronderstellingen-inzetten-als-hulpbronnen
Integratie-tussen-Denken-Voelen-en-Doen
Bewust-worden-van-de-eigen-perceptiefilters
Verkenning-van-perceptuele-posities
Dissociatie
Dubbele-dissociatie
Meta-Mirror
Submodaliteiten-contrastframe
Swish-Pattern-Process
Presence
Circle-of-Excellence
Active-Centering-dmv-Grounding-en-Flowing
Active-Centering-als-resource-om-met-conflicten-om-te-gaan
Second-Skin
Fair-Witness
Chain-of-States
Aligneren-van-de-Logical-Niveaus
Leiderschapsrollen-integreren-op-alle-Logische-Niveaus
Transfer-van-resources
S.C.O.R.E
S.C.O.R.E.-en-T.O.T.E.
Formuleren-van-individuele-gewenste-uitkomsten
Uitkomstmodel
Disney-Strategie
S.O.A.R.
S.O.A.R.
Rollen-en-waarden
Intentie-en-Het-Veld
Verdiepen-en-verbreden-van-‘Resource-Attractor’
Verbaal-herkaderen
Change-Personal-History
Verbinden-met-het-Generatief-Veld
Verbinden-met-een-deel
Integratie-van-tegengestelde-delen-V-K-Squash
Integratie-van-tegengestelde-emoties-Double-Induction
Herkaderen-van-beperkend-gedrag-Six-Step-Reframe
Integratie-van-conflicterende-delen-Spatial-Reframe
Sponsorboodschappen
Change-Personal-History
NLP Master Practitioner Level Coaching oefeningen

Presence
Dancing-the-SCORE
Ontwikkelen-van-een-hoger-zelfbewustzijn
Contrastframe-van-Primary-Sorts-Meta-Programma’s
Eigen-waardenhiërarchie-in-kaart-brengen
Conversational-Belief-Change-met-Sleight-of-Mouth
Verkenning-van-Meta-Programma-Vergelijking
Ego-en-Soul-voor-een-individu
Integratie-van-de-Vooronderstellingen
Integreren-van-hulpbronnen-uit-het-Veld
Achterhalen-van-Primary-Sorts-Meta-programma’s
Waardenspin
Verhalende-metaforen
De-Schattenjacht
Ego-en-Soul-voor-een team-of-organisatie
Logical-Level-Co-alignment
Denkstijlen-Contrastframe
Fixes-that-Fail-denkstijlen
Limits-to-Growth-denkstijlen
Eroding-Goals-denkstijlen
Shifting-the-Burden-denkstijlen
Success-to-the-Succesful-denkstijlen(1)
Co-sponsorship-van-Archetypische-energieën
Tracking-Transitions-(“The-Dragon”)
Reflectie-over-eigen-Metamodel-patronen
Structuur-van-de-Ervaring-op-alle-Logische-Niveaus
Verkenning-van-evolutie-van-overtuigingen
Belief-Outframing
Integratie-van-conflicterende-Belief-Systems
Belief-Change-Cycle
Unified-Field-S.O.A.R
Cultiveren-van-een-Generative-Field-Mind
Reimprint
Contrastframe-van-Model-Operator-Metaprogramma’s
Contrastframe-van-Meta-programma-Index-Computations
Belief-Chaining
Overtuigingen-bruggen-en-barrières
Herkaderen-door-middel-van-de-Vooronderstellingen
The-Hero’s-Journey-Deel-1-vragen
Metaforen
Creëren-van-een-COACH-container
Identity-Matrix
The-Hero’s-Journey-deel-2-tijdlijn
Contrastframe-van-tijdsgebonden-Meta-programma’s
De-impact-van-de-vooronderstellingen-verkennen
Verdiepen-van-Resource-Attractors’-dmv-Meta-Model
Contrast-analyse-Patterns-of-Mastery
Download

NLP Practitioner Level Coaching Scripts.zip
NLP Master Practitioner Level Coaching Scripts.zip
 
Activiteit
Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken. Deze gecertificieerde NLP training wordt gegeven door de Breinpiraten trainers & coaches.

 

 
Blogartikel
Enkele NLP studenten vertellen hoe zij het ervaarden en wat NLP voor hen teweeg bracht.

Leer nog meer NLP technieken: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Abonneer je op het Breinpiraten kanaal: https://www.youtube.com/breinpiraten?sub_confirmation=1

Gebruik deze link om deze video over NLP te delen: https://youtu.be/k7kEnX4pzeE

 
Blogartikel
 

 
Blogartikel
Paul Liekens is een NLP icoon in Vlaanderen en Nederland. Hij volgde NLP bij Richard Bandler, Anné Linden, Robert Dilts en was één van de eersten om NLP in de Lage Landen te introduceren.

In dit interview deelt hij en zijn partner Myriam Van Acker verhalen en beginselen die mensen kunnen helpen in deze bijzondere tijden.

Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Abonneer je op het Breinpiraten kanaal: https://www.youtube.com/breinpiraten?...

Gebruik deze link om deze video over het interview met Paul & Myriam te delen: https://youtu.be/3HwnFWHb5t4

 
Blogartikel
Hypnose  & NLP

Emilie Depuydt is ongetwijfeld dé leading lady van de lage landen op gebied van NLP. Meer dan 20 jaar ervaring heeft ze in deze materie en ze is een van de weinigen die de NLP kent in zijn zuivere vorm.

Zelf leerde Emilie van Anné Linden. Anné is de dame die rondtoerde met Richard Bandler en John Grinder, de twee grondleggers van NLP en die het gedachtengoed van Bandler en Grinder omzette in overdraagbaar trainingsmateriaal.

Een kortere lijn naar de bedenkers van NLP kan je waarschijnlijk niet meer vinden.

Naast NLP heeft Emilie zich ook verdiept in Ericksoniaanse hypnose. Deze vorm van hypnose is erg bijzonder en wordt gekenmerkt door een staat van 'double consciousness'. Wat wil zeggen dat terwijl er in trance contact gemaakt wordt met de onbewuste geest, de bewuste geest ook aanwezig blijft. Dit maakt Ericksoniaanse hypnose tot een zeer respectvolle vorm van hypnose waarbij het subject nooit de controle verliest.

Haar jaren lange ervaring en haar passie voor de materie én het vak geeft ze door in een aantal gespecialiseerde opleidingen. Verder kan je haar ook raadplegen in een 1 op 1 coaching of hypnose sessie.

Emilie heeft net een boek uit, getiteld: #BeYellow Alle info vind je op https://www.happycoach.be/

Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Abonneer je op het Breinpiraten kanaal: https://www.youtube.com/breinpiraten?sub_confirmation=1

Gebruik deze link om deze video met Emilie Depuydt te delen: https://youtu.be/6FUXzgjhwXM

 
Blogartikel
Het was op een zwoele zomernacht, 2006 in San Francisco,

toen ik voor het eerst te kracht van Powertaal voelde

Samen met een verre vriend, Jonas, verkenden we een aantal clubs en bars, op zoek naar nachtelijk vertier, dat welig tierde in deze multiculturele smeltkroes boordevol jong en schoon volk. Om middernacht bevonden we ons op een dakterras van één van de heetste clubs van de stad aan de baai. We genoten van vrolijk gezelschap, dat zich de laatste uren te goed had gedaan aan een overvloed van zowel bedwelmende als stimulerende middelen. Met volle teugen dronk ik de zinderende sfeer en gleed als een salamander tussen de ritmisch bewegende mensen. Daar op dat dak.

Tot het ene uur was gekomen, waarop alle zaken in deze broeiende stad moeten sluiten. De ‘last call’ was al lang geschied en geschonken. Nu werkten de buitenwippers met hun enorme karkassen de mensen met vriendelijke doch ferme hand naar buiten. Daar waar de deuren zo-even nog horden gasten hadden verwelkomd, braakten ze die nu terug uit.

Op de straat rook ik het resultaat van het vijf uur durende feest. Kotsmisselijke mensen waggelden naar een muurtje. Stuntelig zoekend naar ijdele steun. Anderen zag ik dan weer halsreikend uitkijken naar een taxi. Als gele aasgieren aten die met een regelmatige zekerheid groepjes mensen op. De weelderige bende werd in mum van tijd in stukken gescheurd.

Jonas en ik hadden andere plannen. Wij konden nog wel een enchilada of zo op. Dus stapten we de straat af, op zoek naar een ‘place’ die nog etensgasten kon ontvangen.

We hadden nog geen halve mijl gestapt of we botsten op een groepje mensen die het hele trottoir versperden. Twee jonge kemphanen hadden deze plek uitgekozen om hun geschillen te slechten. Met opgespannen lippen bisten ze elkaar venijn toe. Met trekken, slaan en wat moest doorgaan voor definitieve mokerslagen bedienden ze elkaar van wat blauwe plekken, scheve krabbels en gekwetst eergevoel.

Tot één van hen neerzeeg. Vlak voor mijn voeten. Hij zag er niet uit. Bloed stroomde uit krabbels over zijn gezicht. Hij stamelde nog wat heldhaftigs, denk ik, want meer dan een “Aaimmmgnsssyymm…” was het niet. Omstaanders probeerden hem tegelijk rechtop te hijsen als zijn strubbelingen tegen te houden. Net op dat moment zag ik mijn kans schoon om Powertaal te gebruiken.

Het is belangrijk om te weten, dat ik de principes en technieken die Powertaal bieden zelf nog maar net had geleerd. Ik was op het ogenblik van dit voorval net terug van een achttiendaagse NLP-opleiding. NLP staat voor ‘Neuro-linguïstisch Programmeren’. Het linguïstisch aspect is wat ‘Powertaal’ heet. In de NLP-cursus had ik geleerd hoe je woorden en zinnen kan formuleren om mensen te veranderen. Snel. Effectief.

Ik was getraind, gecoacht, had dit eindeloos geoefend. Tijdens de workshops en ook daarna. ’s Avonds, met medestudenten, allen gebeten om deze bijzondere communicatietechnieken in de praktijk te zetten. In gelijk welke situatie.

Ik keek de neergeslagen vechtersbaas recht in de ogen. Enkele luttele ogenblikken later zei ik hem zachtjes: “Hey friend, your face looks like a mess, maybe you want to go home now and clean up.” In het Nederlands is dat zoiets als: “Hé vriend, je gezicht ziet er niet uit, misschien ga je best nu naar huis om je te verzorgen.”

Als bij wonder veranderde zijn pijnlijke grimas in een ontspannen — haast dromerige — blik. Hij schudde de grijpgrage handen van zich af, draaide zich om en trok zich terug uit het tumult. Ik keek hem nog even na, om te zien hoe hij zich zacht schurend tegen de gevelmuren voorttrok.

Met het vertrek van één van de twee strijders was ook de andere jongeman door omstaanders tot bedaren gebracht. De troep loste zich zonder verdere kleerscheuren op.

Pas toen viel mij de open mond en vragende ogen op van mijn compagnon.


“What the f*** did you tell that guy???” “Oh…”, antwoordde ik, “I just applied something I learned last week.”


Powertaal.

Hij wou er meteen alles van weten, omdat hij zelf net de kracht had opgemerkt van wat een paar woorden in enkele luttele momenten konden teweegbrengen. Natuurlijk was het voor mij niet mogelijk om in enkele minuten mee te geven wat ik dagenlang had geoefend. Diezelfde avond hadden we trouwens nog een voorval waar ik Powertaal heb gebruikt om lont uit het kruitvat te trekken. Maar daar hoeven we niet verder op in te gaan. Mijn vriend Jonas was alvast overtuigd. Vanaf dan noemt hij mij steevast: “Master Jedi”.

These are not the droids you’re looking for…

Net wanneer Luke Skywalker en Old Ben Kenobi hun droids de ruimtehaven Mos Eisley wilden binnensmokkelen, werden ze aan één van de vele controleposten tegengehouden. De Stormtroopers waren intussen ingelicht dat de droids R2-D2 en C-3PO voortvluchtig waren. Net wanneer ze Luke en Old Ben over de herkomst van hun droids zouden ondervragen, onderbrak Jedi Meester Kenobi de stormtrooper: “Dit zijn niet de droids waar jullie naar op zoek zijn.” En zo geschiedde; de stormtrooper herhaalde hersenloos: “Dit zijn niet de droids waar we naar op zoek zijn.” Hij gebaarde met een cirkelbeweging: “Ga door! Ga door!” Deze scène uit de eerste Star Wars film ging de geschiedenis is als ‘The Jedi Mind Trick’. Blijkbaar beschikken Jedi Meesters een psychogenerische kracht waarmee ze ideeën in de hoofden van anderen kunnen planten. Gedachten die zonder enige weerstand als de eigen gedachten worden aangenomen. Space Opera Magie ten top!

Wie gebruikt Powertaal?

Bestaat zoiets? Misschien niet helemaal zoals George Lucas het in beeld bracht, maar er bestaan wel degelijk technieken waarmee mensen ideeën in de hoofden van andere mensen kunnen prenten. Deze technieken zijn welbekend bij verkopers, marketers, spin-doctors, journalisten en politici. Hun intentie is dan om mensen te overtuigen, te beïnvloeden, te populariseren en om de publieke opinie in een gewenste richting te sturen. Anderen hanteren dezelfde technieken voor meer constructieve uitkomsten; coaches, consultants, trainers, psychologen, hypnotiseurs en therapeuten zijn in vele gevallen welbekend met gesprekstechnieken en conversationele werkvormen waarmee ze draagvlak voor verandering kunnen teweegbrengen, zowel bij individuen als bij grote groepen mensen. Bij nog anderen zijn de intenties niet altijd even transparant; bepaalde guru’s, spirituele leiders en cult-leiders bedienen zich graag van manipulatieve technieken waarmee ze hele geloofssystemen installeren in de hoofden van hun volgers. Tenslotte zijn er ook de mensen die slimme taaltechnieken gebruiken om mensen te entertainen; schrijvers, filmregisseurs, mentalisten, goochelaars en toekomstvoorspellers.

De kracht van gericht taalgebruik

Je mag er dus van uitgaan dat elk geschreven of gesproken woord, elke zin, elk artikel, boek of film de bedoeling heeft om ideeën, overtuigingen en waarden in je hoofd te veranderen of zelfs om er geheel nieuwe te installeren.

“Ja maar…” hoor je misschien al in je hoofd, “ik heb een goed ontwikkeld kritisch vermogen. Mij overkomt dit niet. Ik heb nauwelijks te maken met dat soort manipulaties.” Is dat zo? Stuur je dan zelf nooit ’s een berichtje of een e-mail met de bedoeling om je gesprekspartner te activeren? Zijn of haar ideeën wat aan te passen? Zit je zélf dan nooit ’s in een overleg waarin je zélf iemand wil overtuigen? Of dat iemand jou probeert van idee te doen veranderen?

Niet enkel de marketers, mentalisten, politici of verkopers bedienen zich graag van spitsvondige communicatietechnieken waarmee ze jouw geest en hart kunnen veroveren. We doen het allemaal. De één al met meer vaardigheid dan de ander, toegegeven. En niet altijd bereik je het gewenste effect. Bijlange niet. Maar we kunnen wél stellen dat wie deze technieken in de diepte bestudeert en hiermee een skillset ontwikkelt een stapje voor heeft op de rest.

En wie wenst zich dat niet toe?
Blogartikel
“Wow”,

zegt Dirk tegen me na een bezoekje aan de vernieuwde www.hansdemeyer.be, “neurolinguïst, da’s wel een duur woord wat je daar in de mond neemt”.

“Interessant dat je dat zegt”, repliceer ik, “wat geeft je het gevoel dat je het een duur woord vindt?”

De blik van Dirk schiet de hoogte in en ik zie de ogen van links naar rechts en terug bewegen, als stond het antwoord ergens in de lucht geschreven. Ik hou van de observaties. Vervolgens tilt Dirk het hoofd naar beneden en volgen de woorden: “ja, neuro en dan linguïst, … bestaan er dan geen eenvoudige omschrijvingen?”

Ik ben blij te zien dat na zijn transderivationele zoektocht (nog zo’n duur woord) in de lucht, Dirk toch ook onbewust laat blijken dat hij wel met die term “neurolinguïst” bezig is en dat het hem niet onaangeroerd laat. Mijn bewuste vraag naar ‘gevoel’ heeft een en ander natuurlijk getriggerd.

Communiceren met een doel

We zijn tenslotte allemaal een beetje neurolinguïst. We weten het gewoon niet.

Telkens we boodschappen uitwisselen doen we dat met een bepaald doel. We gebruiken verbale en non-verbale taal (=het linguïstische deel) om de ander op een of andere wijze te “beïnvloeden” (het neuro deel), zelfs wanneer we over koetjes en kalfjes praten. Denk er maar eens over na wat je daarbij nu voelt.

Over wijn en bier

Net zoals de meesten onder ons kunnen genieten van een glas wijn, zonder daarbij exact te kunnen vertellen waarom de wijn lekker bevonden wordt, kunnen we ook allemaal communiceren zonder exact te weten wat er precies gebeurt en wat we daarmee kunnen doen.

In de wereld van wijnen zijn er Oenologen die ons kunnen verbazen met wat ze allemaal ontdekken in een wijn, hoe ze dat doen en hoe ze er over vertellen. Oenologen combineren diverse vaardigheden zoals kennis van geuren, kleuren, regio’s, geschiedenis, zintuigen, etc …. in een kunst van degusteren en kennis delen

Over taal en communicatie

In de wereld van communicatie zijn er Neurolinguïsten.

Die verbazen me elke dag met wat ze allemaal ontdekken in een communicatieproces, hoe ze dat doen en hoe ze daar over vertellen. Als neurolinguïst combineer ik diverse vaardigheden: mijn opleiding als licentiaat Tolk helpt me om elke dag mijn taalvaardigheid te verfijnen; 

als Master NLP practitioner werk ik elke dag aan mijn observatie- en kalibratievaardigheden; 
als storyteller schaaf ik elke dag taalpatronen en verhaallijnen bij; 
gepassioneerd door ons brein, leer ik elke dag meer over hoe het er binnen de omvliesde en beschermde omgeving van onze hersenpan aan toe gaat; 
na het lezen van diverse boeken over hypnotherapie en het steeds vaker inzetten en induceren van 'trances' begrijp ik steeds beter hoe alles logisch aan elkaar hangt; 
als eeuwige nieuws- en leergierige wil ik alles weten over wat je daar mee aan kan; 
als trainer en coach met decennia aan leuke feedback, deel ik die kennis graag met anderen en met jou. Zo kunnen ook zij en jij bewuster communiceren.
Prosit!

De wijndrinkers onder ons hoeven niet allemaal top-oenologen te worden, de bierdrinkers geen professionele zythologen net zomin als dat iedereen die communiceert een top communicator hoeft te worden.

Het is helemaal aan jou om te kiezen hoe doeltreffend en efficiënt je wil zijn in wat je doet!

Veel plezier en tot gauw!
Blogartikel
Wat is hypnose?

Laten we starten met wat hypnose niet is: het zijn geen slingerende horloges, geen personen die met hun doordringende blik macht uitoefenen over anderen of rondtollende spiralen om je in een trance te brengen.

Hypnose is wel sterk gerelateerd met iets wat wij bijna dagelijks doen: dromen.

Wat gebeurt er als we dromen?

Dromen is een realiteit creërende machine: als je droomt dan ervaar je jouw droom als de realiteit. Je zit helemaal in de beleving van je droom: je kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken.

De functie van dromen is om de emotionele stimuli van de voorbije dag(en) te verwerken. Die verwerking gebeurt in het limbische systeem van het brein, ook wel het emotionele centrum genoemd. Het limbische brein werkt uitsluitend met beelden, niet met taal.

De neocortex, het deel van ons brein dat wij beschouwen als het rationele denken, gebruikt wel taal. Wanneer we dromen wordt de neocortex (het rationele denken) uitgeschakeld en werkt enkel ons limbische systeem.

Hoe werkt ons brein onder hypnose?

Het proces dat we ervaren wanneer we dromen is hetzelfde proces dat plaatsvindt wanneer mensen in trance of hypnose worden gebracht. Het limbische systeem wordt geactiveerd, het taalcentrum of kritische brein wordt uitgeschakeld om zo te kunnen werken met het onbewuste deel van die persoon.

Met hypnose neem je als het ware een duik in het diepe onbewuste deel van jezelf. In het dagelijkse leven heb je dit zeker al ervaren: je gaat helemaal op in iets, je bent even helemaal ‘weg’.

Waarom zou je hypnose toepassen als coach?

Hypnose kan je inzetten om mensen te helpen om in het onbewuste deel van zichzelf te gaan. Afhankelijk van hoe je het gebruikt kan hypnose helpen om spanning of pijn te verminderen, angsten of fobieën te laten verdwijnen, om ongewenste patronen of gewoonten te veranderen of om stappen te zetten richting dromen en doelen.

Hoe breng je een persoon in trance of hypnose?

Je hebt ongetwijfeld al iemand in een mini-trance gebracht.

Wanneer je iemand een vraag stelt waar die persoon over moet nadenken dan activeer je een mini-trance. Je herkent de trance wanneer de persoon zijn blik afwijkt, bijvoorbeeld door in de verte of naar boven te kijken. Op dat moment activeert de persoon zijn limbische brein om na te denken en dat is de trance.

Iemand in een trance brengen is dus weinig hocus pocus en en kan je eenvoudig aanleren: het heeft vooral te maken met het toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

Hypnotische gesprekstechnieken

Hypnotische gesprekstechnieken toepassen is eenvoudig. We hanteren deze technieken vaak, alleen zijn we ons niet bewust van het proces dat achter de technieken zit.

In bovenstaande video vertel ik hoe hypnotische gesprekstechnieken werken in ons brein en welke technieken we daarvoor toepassen:

Open vragen stellen.
Het verhaal van de persoon herkaderen.
Een verrassingseffect toepassen.
Verwarring creëren, bijvoorbeeld door iets totaal nieuw in het verhaal van de persoon te brengen dat niet strookt met het huidige verhaal. Hierdoor krijg je te maken met een cognitieve dissonantie. Wanneer de persoon de verwarrende informatie verwerkt kom die terecht in een trance.
Het vertellen van verhalen. Wanneer je luistert naar een verhaal kom je in een mini-trance terecht, het verhaal activeert je limbische brein.
Wil je deze technieken snel en effectief onder de knie krijgen? Schrijf je dan in voor de volgende Masterclass Deep Trance.
Blogartikel
Wil je graag ook NLP technieken onder de knie krijgen?

Maak dan je keuze uit onze NLP opleidingen.

 
Blogartikel
De Systemic NLP Practitioner is geen gewone cursus…

In deze video vertelt Stephan Vanhaverbeke, NLP trainer en business coach, wat je zoal kan verwachten van de Systemic NLP Practitioner opleiding.

 
Blogartikel
Wanneer mensen een NLP opleiding volgen, merken we dat één vraag steeds terugkomt: "Waar kan ik meer lezen over NLP?" En niettegenstaande je NLP niet leert uit een boek – wél door het in je dagelijkse werk en leven te gebruiken – delen we graag onze top drie NLP titels.

NLP Gids voor Optimaal Functioneren - Joseph O’Connor & John Seymour 

Joseph O'Connor en John Seymour werden beiden in NLP getraind door de onderzoekers die deze richting openlegden: John Grinder, Robert Dilts, Judith DeLozier en Richard Bandler.

De auteurs leiden met deze gids ook de lezer die geen voorkennis op dit gebied heeft, binnen in de enorme, boeiende wereld die voor iedereen dankzij NLP kan opengaan. 

NLP voor Dummies - Romilla Ready & Kate Burton

Romilla Ready en Kata Burton zijn vooraanstaande business trainers en coaches. 

Dit praktische boek laat je zien hoe je NLP-kernvaardigheden zoals rapport opbouwen en spiegelmethoden in praktijk brengt en op die manier persoonlijke of professionele voldoening verwezenlijkt. 

Je ongekende vermogens - Antony Robbins

Met dit boek helpt Tony Robbins de lezer om positief en zelfbewust te denken.

De lezer ontdekt letterlijk ongekende vermogens in zichzelf, die een excellent leven mogelijk maken.

Mocht je nog meer willen leren over NLP in communicatie, verkoop of leiderschap, kan je een kijkje nemen op het overzicht van NLP opleidingen.

 
Blogartikel
Leer nog meer NLP technieken bij ubeon: https://www.ubeon.com/nlp

In dit filmpje bespreekt NLP Trainer Stephan Vanhaverbeke op welke manier NLP kan helpen bij verandering, meer bepaald bij Change Management in organisaties.

Wanneer mensen op verschillende Logische Niveaus communiceren praten ze naast elkaar en kunnen zo ruzies en conflicten ontstaan.

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Gebruik deze link om te verwijzen naar deze video over Change Management en NLP: http://www.youtube.com/watch?v=HfRqZa...