Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Webpagina
Wie aan onze opleidingen of adviestrajecten deelneemt kan gebruik maken van diverse subsidiemaatregelen. We maken deze subsidies zo toegankelijk toegankelijk zodat je gemakkelijk van deze voordelen gebruik kan maken. Hieronder geven we een overzicht. De KMO Portefeuille van de Vlaamse Overheid

Deze populaire maatregel is bedoeld voor KMO's die in Vlaanderen gevestigd zijn. Elke onderneming ontvangt een jaarlijks budget tot maximaal 7.500 euro en kan die naar eigen believen gebruiken voor de opleiding van haar medewerkers, bestuurders en zaakvoerders. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van je KMO Portefeuille subsidie. De subsidie wordt weliswaar rechtstreeks betaald aan de advies- of opleidingsverstrekker.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be

VLAIO (vroeger Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming)

VLAIO kent een beperkt aantal 'incentives' toe om Vlaamse ondernemers en managers van KMO's te stimuleren om bepaalde opleidingen te volgen. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet hoef je als deelnemer zelf geen administratieve acties te ondernemen. De subsidiëring gebeurt rechtstreeks met de opleidingsverstrekker.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be

De subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer je KMO gevestigd is in Brussel kan je gebruik maken van een subsidie van maximaal 1000 euro per opleiding. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie. Wanneer deze is goedgekeurd maakt de overheid het subsidiegeld aan jou over.

Meer informatie vind je op www.premieskmo.be

Opleidingspremies voor werkgevers

Covora voorziet premies voor werknemers die vallen onder het paritair comité 200 (PC200). Voor elke opleiding die minder dan zes maanden geleden is afgelopen krijg je afhankelijk van de leeftijd van de medewerker een premie per uur. Ook voor online leerplatformen is een premie voorzien.

Meer informatie vind je op www.cevora.be
Profile
Wanneer je Hugo ontmoet, ontmoet je ook zijn uitgebreide netwerk. Door zijn jarenlange inzet voor diverse netwerkorganisaties- en platformen staat Hugo bekend als 'de' netwerker van Vlaanderen.
Hugo modereert 8 x per jaar een intervisie avond met en voor KMO’s en hun (leidinggevende) medewerkers. Thema’s die algemeen zijn en veel voorkomend zijn in meerdere KMO bedrijven. 

De thema’s worden bepaald in overleg met een groep vaste deelnemers. Het is de bedoeling dat kennis en ervaring gedeeld wordt met gelijkgestemden. Het mooie is dat je kan leren uit tegenslagen en successen van een collega. 

Ook belangrijk is dat je bepaalde uitdagingen in een besloten kring kan toetsen.  Veel kan, niets moet en dat alles in een sterk respect en vertrouwen met en voor mekaar.  Hugo zorgt voor de aanwezigheid van een caseholder en/of (ervarings)deskundige.

Hugo zorgt dat ondernemers (vooral KMO’s)  opnieuw tijd krijgen voor hun core business.

Hugo wordt als generalist 'pure sang' gevraagd om:


Te zoeken naar creatieve eenvoudige (goedkope) oplossingen om de dagelijkse operationele werking te optimaliseren (omzet verhogen, gerichte promo-acties, kosten drukken, omzet verhogen, prijszetting goed opvolgen,  klantenbeheer, ....)
Het personeel te laten groeien van medewerkers naar meeDENKwerkers in het bedrijf, en dit vooral door meer samenwerking tussen de medewerkers en de bedrijfsleiding te laten groeien, bijvoorbeeld door:

het invoeren en opvolgen van de opstart van medewerkers;
formele gesprekken op basis van vooropgestelde doelstellingen inzake functioneel rendement;
competentie management en bijhorende tools (opleidingen/begeleidingen) om het niveau van de medewerkers te handhaven en te laten groeien. Meerwaarde voor de medewerkers = meerwaarde voor het bedrijf;
regelmatige informele (geplande) activiteiten (persoonlijk gerichte eenvoudige teambuildings (lees hartelijk/persoonlijke ontvangst door de bedrijfsleider);
...


Hulpmiddelen die Hugo gebruikt zijn onder meer:

uitwerken van een SWOT (sterke/zwakte) analyse
SORA (Symptoom, Oorzaak, Remedie en acties) waar mensen uit diverse ondernemingen en sectoren elkaar ontmoeten, expertise uitwisselen en leren samenwerken.
Naast de organisatie van deze platformen en het aantrekken van professionals, kan Hugo tevens optreden als netwerker en facilitator.

Tenslotte heeft Hugo een ruim netwerk van persrelaties, wat direct kan bijdragen tot de verhoging van het bedrijfsimago.

 
Blogartikel
De KMO-Portefeuille

Het is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits heeft zeer recentelijk een wijziging van de KMO-Portefeuille goedgekeurd.

De ontwikkeling van competenties of het aankopen van kennis van buiten de onderneming wordt naar de toekomst toe zeker nog verder aangemoedigd. De kwaliteit en de groei van kmo’s stimuleren, blijft cruciaal. Wel worden de steunpercentages in het kader van de kmo-portefeuille vanaf 1 december 2019 aangepast.

Een kleine onderneming die tot nu toe via de kmo-portefeuille, in opleiding en adviezen investeerde, kreeg 40% steun van de Vlaamse overheid. Een middelgrote onderneming kreeg 30%. Vanaf 1 december worden deze percentages respectievelijk naar 30% en 20% bijgestuurd.

Ook het plafondbedrag wordt aangepast. Daar waar het steunplafond voorheen maximum 10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen bedroeg, zal het maximum plafond voor alle kmo’s vanaf 1 januari 2020, 7.500 euro bedragen.

Wenst u meer informatie over deze wijziging?

Dan verwijzen we u graag door naar Agentschap Innoveren en Ondernemen – dienst Kmo-Portefeuille