Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Blogartikel
Leerpunt #3: Familiewaarden als groeihormoon


Sterke familiewaarden vormen de hoeksteen van de identiteit van het familiebedrijf.  We begrijpen mekaar zonder woorden.

Waarden geven richting aan de strategie en interne organisatie en bieden een richtlijn voor belangrijke vraagstukken.  Maak de waarden expliciet zodat vanuit deze sterke basis sneller en effectiever gegroeid kan worden.  We weten wie we willen zijn en wat we aan elkaar hebben.Meer nog dan bij ‘gewone’ organisaties vormen bij familiebedrijven de waarden een ankerpunt. Dit  zowel voor de eigen familie, de onderneming als voor de omgeving.
Behoud je familiewaarden en vertaal ze naar medewerkers, klanten, diensten en producten toe, dat is fundamenteel.  Maar doe dat met een oog voor nieuwe trends (commercieel, productmatig en maatschappelijk).
Authenticiteit en eenvoud zijn familiewaarden en meteen ook centrale bedrijfswaarden.
De familiale bedrijfsleider ziet zich als het geheugen van het bedrijf. Mensen werken steeds korter bij werkgevers. Dan is het fijn als er iemand is die  weet heeft van de historie van het bedrijf. Die historie ligt bij de familie. Dat verhaal komt van een persoon maar kan/moet ook doorgegeven worden via de media.
Waarden moeten zich vertalen in consequent gedrag. Beloof wat je kan doen en doe wat je belooft.


Blogartikel
Leerpunt #2: Familie wordt “Community”


Bouw een familie community voor het behouden en versterken van de familie identiteit en samenhorigheid, naar de familie toe, alsook breder naar andere stakeholders.Sociale media zijn een ideale partner voor het bouwen van de familie community; gebruik bijvoorbeeld een interne Facebook groep om de communicatie binnen de familie te bevorderen.
De dimensie familie straalt authenticiteit uit, hetgeen een grote troef is naar klanten toe en opportuniteiten biedt om de ”story” verder te versterken via sociale media. Instagram is een ideale story telling omgeving.
Etaleer ook de maatschappelijke link; geloof in de hefboomfunctie die leiders en hun familiebedrijven kunnen hebben op weg naar een betere wereld.
Koester authenticiteit, alignering en maatschappelijke verantwoordelijkheid: “Wij zijn een familiaal gedreven onderneming. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”.


 
Blogartikel
Leerpunt 1: Familie is een (emotioneel) werkwoord


“Familie” is een belangrijk “actief” dat bewust beheerd en gestructureerd dient te worden naar familie, publiek en  klanten toe. 

Familiebedrijf is een (emotioneel) werkwoord ... Van organisch en intuïtief naar professionalisering en bewuste keuzes.Familie biedt voordelen maar ook nadelen... Breng deze in kaart en beheer ze proactief. Vind en bouw de juiste balans tussen het rationele en het emotionele.
Familiebedrijven hebben een hoge dosis emotie, maar gekanaliseerd en met een dam op de juiste plaatsen zijn die emoties een bron van onuitputtelijke energie.
Waak over de heilige drievuldigheid van het familiebedrijf:

Het bedrijf = de (familiale) managers of werknemers;
De eigenaars = zij die effectief de aandelen in bezit hebben;
De familie = alle familieleden, inclusief (klein)kinderen, partners en schoonfamilie


Beheer actief het ”familie” gegeven. Gebruik familie roots en geschiedenis als marketing element (meer storytelling). Internationaal kunnen de familiewaarden een belangrijke hefboom vormen. 
Ons merk is “goud” waard... Echter opletten om de dimensie familiebedrijf niet te beperken tot enkel het product of de dienst, maar breder trekken vanuit de waardenpropositie van het bedrijf
 
Blogartikel
Leerpunten voor familiebedrijven

Met ubeon interviewden we 10 bedrijfsleiders uit niet-concurrerende sectoren over opvolging en groei binnen Vlaamse familiebedrijven. Het resultaat? 9 markante leerpunten.

Op donderdag 22 oktober gaven 3 bedrijfsleiders hun feedback op die 9 leerpunten en brachten ze hun recente uitdagingen in kaart.

De 9 markante leerpunten


Familie is een (emotioneel) woord
Familie wordt “Community”
Familiewaarden als groeihormoon
Durf over de muur (laten) kijken
Familie is geen competentie
De baas is niet meer
Sneller schakelen met goede of simpele afspraken
Diversifieer tijd en middelen
Opvolging als kunst


Het panel: de 3 onderwerpen die aan bod kwamen


Heeft de familiestructuur van je bedrijf je geholpen of benadeeld om beter met de pandemie om te gaan?
Is de dagdagelijkse werking of de continuïteit van je bedrijf onder druk gekomen door de huidige gezondheidscrisis?
Wat doen jullie anders of beter sinds ons interview?