Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Blogartikel
Prestaties en veiligheid, twee kanten van dezelfde medaille. 

Prestaties zijn gericht op het nastreven van risico's en het bereiken van doelstellingen, terwijl de traditionele kijk op veiligheid gaat over het wegnemen van de negatieve gevolgen van onzekerheid die met deze doelstellingen en hun verwezenlijking gepaard gaan.

Wat zijn je prestaties zonder veiligheid? Of, wat is je veiligheid zonder te presteren?

Mijn antwoord is: niets!

Beide zijn noodzakelijk om te presteren en beide zijn noodzakelijk om veilig te zijn. Ze hangen aan elkaar vast als twee kanten van dezelfde medaille. 

Veilig presteren is waar elke organisatie naar zou moeten streven. Het betekent dat je met je organisatie het potentieel maximaliseert door het nastreven van opportuniteiten door risico’s te nemen en kansen te benutten. Hierbij kan je uiteraard gebruik maken van je sterke punten. Het betekent echter ook dat je ervoor zorgt dat er rekening gehouden wordt met bedreigingen en zwakke punten.

Door deze twee zaken in evenwicht te houden krijg je toegang tot duurzame en zo optimaal mogelijke resultaten. In de moderne veiligheidswetenschap staat dit bekend als het combineren van Safety 1 (traditionele kijk op veiligheid als bescherming tegen verlies) en Safety 2 (uitstekende prestaties om te bereiken wat je wilt)

Helaas zijn deze twee zijden van de medaille vaak gescheiden, wat leidt tot misverstanden en suboptimale resultaten. Managers zijn bezig met het najagen van kansen en proberen om goed te presteren, terwijl veiligheidsspecialisten of risicomanagers worden ingehuurd om zich bezig te houden met de bedreigingen en zwakke punten. Zij moeten er dan voor zorgen om veilig te zijn. Dit leidt echter vaak tot een gebrek aan begrip voor elkaar, waar managers onevenwichtige risico's nemen en waar veiligheidsmanagers worden gezien als degenen die al het plezier zullen bederven. Ze proberen immers te voorkomen dat risico's worden genomen zodat alles aan de veilige kant kan blijven.

Gelukkig weten we nu beter en ISO 31000 stelt een andere, meer geïntegreerde aanpak voor. Elke manager heeft met risico te maken en risico moet worden beheerd. Elke manager is in essentie een risico-eigenaar en dus een manager van risico's.

Inzicht in hoe kansen, bedreigingen, zwakke punten en sterke punten de uitvoering van opdrachten en het nastreven van doelstellingen beïnvloeden en wat de gevolgen zijn van de onzekerheden die met de doelstellingen van de organisatie en haar stakeholders gepaard gaan, dat is waar managen eigenlijk om draait. Je managet iets om er zeker van te zijn dat het gebeurd.

In deze meer moderne opvatting over risico en risicomanagement, zijn veiligheidsspecialisten en risicomanagers de experts die managers kunnen helpen om de juiste beslissingen te nemen. Met hun expertise hebben ze toegang tot het gebruik van State-of-the-art tools om risico's te identificeren, te analyseren en te evalueren. Het is echter de manager die de risico-eigenaar is en die moet zorgen voor een goede communicatie en het raadplegen van de juiste stakeholders. Zij moeten de context afbakenen en de risicocriteria bepalen. Het is ook de manager die moet beslissen hoe uiteindelijk het risico zal worden aangepakt. En ten slotte is het ook de manager die er over moet waken dat de juiste maatregelen worden toegepast en of ze correct worden uitgevoerd.

ISO 31000 is een richtlijn voor risicomanagement, waarmee managers risico gebaseerd denken en het beheer van risico's in hun dagelijkse activiteiten kunnen integreren. Het is de kortste weg naar veilig presteren en het verkrijgen van optimale resultaten!