Guy Schuermans
Entrepreneur & Strategy Expert
Ondernemen & Strategie
Make it Happen for Entrepreneurs - Als collega ondernemer, denkt Guy mee en helpt ondernemers, bedrijfsleiders, en initiatiefnemers met het effectief uitbouwen van hun ideeën en plannen. Samen transformeren we 'ondernemers' stress in concrete realisaties.

Wij combineren ondernemerschap met de vernieuwende inzichten van start-ups, eigen ervaring en ons uitgebreid netwerk van experten, dankzij onze drie kernactiviteiten: de begeleiding van starters, het investeren in start-up ondernemingen en actief samenwerken met succesvolle ondernemers.

Make it Happen

Een succesvolle ondernemer ontbreekt het meestal niet aan ideeën maar wel aan tijd om dit potentieel aan ideeën tot succesvolle ondernemingen / projecten om te vormen. Anders gezegd, het kriebelt van de ideeën, we weten duidelijk wat gedaan zou moeten worden, maar hebben onvoldoende tijd; noem het 'Ondernemers' stress. Het risico betreft niet alleen gemiste opportuniteiten maar ook het verlies van positie in een steeds sneller veranderende omgeving.

Daarbij creëert succes ook extra druk op de bestaande onderneming en noodzaak om de huidige structuren eventueel aan te sterken of aan te passen.

We 'make it happen', helpen ideeën scherper te stellen, te prioritiseren, bouwen momentum en mobiliseren middelen en expertise. We zijn de schakel tussen idee / plan / ambitie en het effectief investeren in mensen en middelen. Ons doel is de ondernemer op weg te zetten om vervolgens het project verder te laten realiseren door eigen teams en / of experten met specifieke domein expertise. Hiervoor kunnen we beroep doen op een uitgebreid netwerk en kunnen we eventueel voor de verdere project coordinatie zorgen. Centraal in onze aanpak is dat de ondernemer de ‘visionair’ en ondersteunende leider / coach van zijn projecten blijft.

Als ondernemer haal je voordeel dankzij:

 • 'to fruition' zien komen van jouw ideeën, plannen
 • opbouwen van momentum en op juiste spoor zetten via nieuwe business ventures, nieuwe projecten in bestaande organisatie, start-ups of spin-offs
 • extra capaciteit dankzij deblokkeren van projecten, structureel oplossen van langdurige problemen, faciliteren van middelen
 • uitgewerkte oplossingen in deelgebieden zoals algemene strategie, opstellen business plan, uitbouwen partnerships en samenwerkingsverbanden, opzetten HR ondersteuning, interne communicatie, financiële operaties: marketing & sales management, optimalisatie van organisationele structuren en processen
 • inschakelen van relevante expertise enkel nadat er een globaal zicht is op het af te leggen traject. Dit vermijdt te vroege en kostelijke investeringen in specifieke expertise.

Biografie 

 • Guy Schuermans is een ervaren collega ondernemer, manager in verschillende disciplines, landen en culturen,
 • die focus bouwt door een pragmatische en no-nonsense aanpak; ideeën faciliteert, deblokkeert en prioriteert in functie van doel en ambitie,
 • synthese brengt dankzij goed luisteren, talent voor abstractie en structureren, aspecten naar een hoger niveau te tillen, te synthetiseren en te verbinden,
 • zich engageert, volledig betrokken is bij een opdracht, met een eerlijke, positief kritische aanpak,
 • resultaatgericht werkt, duidelijke doelen stelt, zorgt voor een gedisciplineerde planning en project management en de vereiste middelen (intern en extern) mobiliseert,
 • door, voor en met mensen, in nauwe samenwerking met klant, zijn / haar team en ruggespraak met uitgebreid netwerk om relevante ideeën en expertise te kunnen aanbrengen.

Specifieke competenties die we aan tafel brengen zijn: 

 • duidelijke kijk op bedrijfsorganisaties en processen,
 • opstarten van teams,
 • werken met complexe grote structuren, kleinere teams en organisaties, outsourced teams, lokale overheden en vakbonden,
 • uitwerken van strategische en business plannen,
 • managen van groei,
 • rationaliseren bedrijfsstructuren,
 • project management,
 • financieel beheer,
 • ontwikkeling van talent, marketing en bedrijfscommunicatie.

 

Organisations