fbpx Marc Van den Steen | ubeon
 

Marc Van den Steen

Blog van Marc Van den Steen

Wederzijds vertrouwen en cases - Creative Problem Solving (Deel III)
Inhoudelijk dagen we elkaar stevig uit maar steeds met respect voor de persoon.  Een case owner stelt zich kwetsbaar op: hoe los ik mijn probleem op, ik weet het ook niet meer. Een dergelijke openheid kan enkel als alle leden elkaar ten volle vertrouwen. It takes two to tango: vertrouwen geef je en krijg je.  Die open, vertrouwelijke sfeer van de CPS 2030 groep biedt een unieke meerwaarde. Keer op keer zijn proevers daarvan sterk onder de indruk. Hier kan alles gezegd worden, hier krijg je...
Het verhaal van een multisector denktank - Creative Problem Solving (Deel II)
Werkwijze Ubeon partner Marc Van den Steen is de oprichter en drijvende kracht van de CPS2030 intervisiegroepen. Sinds 2003 brengt hij anciens en nieuwe deelnemers bij elkaar. Daarnaast overlegt Marc tekens met de leden wie case owner wenst te zijn van de eerstkomende sessies. Hij faciliteert de sessies zodat die uitmonden in concrete aanbevelingen voor de case owner. Een tweede doelstelling is dat alle deelnemers waarde ervaren door te klankborden met elkaar. In de loop der jaren volgen ze mee...
Het verhaal van een ubeon denktank - Creative Problem Solving (Deel I)
De Start Hoe kunnen we de supply chain processen verbeteren bij M-Real, een grote Finse speler in papier- en kartonproductie? Op 21 oktober 2003 gingen zes leidinggevenden van M-Real, Indaver, Hilton Hotels, Atlas Copco, SSAB (Swedish Steel) en Ingenius 24 uur in afzondering om zich aan deze vraag te wijden. De M-Real supply chain director  keerde terug met frisse ideeën waarvan hij er meteen twee met succes in de praktijk omzette. M-Real, ondertussen Metsä Board, en Indaver...
Verschillende werkwijzes zijn mogelijk. De onderstaande methode wordt al 60 jaar met succes  gebruikt in Scandinavische landen.  In België werken we hiermee sinds 2003 met als merknaam CPS2030: Creative Problem Solving met een duurzaam oog op het het jaar 2030. Een CPS2030 intervisie bestaat uit 5 fases, die afwisselend convergerend (1, 3 en 5) en divergerend (2 en 4)  zijn: Het landschap De bevraging Het scherpstellen Het vertellen van verhalen De aanbevelingen...
Intervisie is een gespreksmethode waarbij een groep van personen die dagdagelijks niet samenwerken,  een vraag te lijf gaan. De vraag wordt  gesteld door een van de deelnemers. Een facilitator die zelf geen betrokken partij is bij de vraag begeleidt het proces.  Waarom intervisie?  Omdat iemand antwoord zoekt op een vraag waar hij/zij mee worstelt. Hoe intelligent je ook bent, tot op zekere hoogte lijd je aan tunnelvisie. Door je opvoeding, je scholing en je werkervaring...
We onderscheiden 4 rollen bij een intervisie: probleemeigenaar (“case owner”) ,  deelnemer,  facilitator en verslaggever. Case owner De case owner staat voor een beslissing, een keuze die hij of zijn bedrijf moet maken. Hij denkt aan opties  A of B maar is nieuwsgierig hoe anderen dat zien. Eerder dan een consultant erbij te halen wil hij graag vernemen hoe peers uit andere  werelden die context en vraag bekijken en aanpakken. Beschrijft de context en legt zijn vraag voor....