Denktechnieken & Systeemdenken
Denktechnieken & Systeemdenken
Verhoog je denkvaardigheden

Wat je denkt is een gevolg van hoe je denkt.

Deze trainingen maken je bewust van je eigen denkvoorkeuren en dagen je uit om je brein effectiever te gaan gebruiken.

Denktechnieken & Systeemdenken

Systeemdenken

Systeemdenken is een denkwijze die je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren.

Systemen zijn overal aanwezig. Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en leidinggevende.

Analytisch & Synthetisch denken

Leer feiten en data analyseren en correct te interpreteren. Leer de punten verbinden om op een bevattelijke manier te synthetiseren. 

Kritisch denken

We hechten heel wat belang aan ‘kritisch denken’ als mentale vaardigheid. Wat betekent ‘kritisch denken’? Op welke manier kan dit leiden tot betere beslissingen en effectievere oplossingen?

Probleemoplossend denken

Leer het probleemoplossend vermogen van jezelf en je team te versterken. Leer daarbij de focus houden op hefbomen om problemen duurzaam op te lossen.

Strategisch denken

Leer nieuwe technieken om je strategisch denken aan te scherpen. Leer denken in meerdere scenario’s om pro’s en contra’s af te wegen. Leer in te spelen op veranderende omstandigheden om je doelen sneller en effectiever te bereiken.

Visueel denken

Ben je benieuwd hoe je je denkvermogen een boost kan geven? Wil je sneller en makkelijker communiceren met mensen? Visueel denken en communiceren is sneller en duidelijker.

Denktechnieken & Systeemdenken

Positief denken

Geluk en positivisme leiden tot meer succes en versterken zo verder het geluk.

Deze opleiding leert je de zaken positief te benaderen, gelukkig te zijn en meer succes te ervaren. 

Creatief denken

Leer creatiever te zijn, om te gaan met weerstand en inzicht krijgen in groepsdynamiek. 

Denktechnieken & Systeemdenken