Mensgericht leren
Mensgericht leren
Mensgericht leren

In dit hoofdstuk lichten we toe op welke manier we ervoor zorgen dat mensen snel en gericht leren en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

We kiezen voor een pragmatische benadering. Handig inzetbare principes en technieken dus, maar vooral ook veel praktische tips waar deelnemers meteen mee aan de slag kunnen.

Praktijkgericht en relevant inspelen op de situatie van de deelnemers

Mensgericht leren

Bij de aanvang van de opleiding zorgen we voor ruimte waar de deelnemers zelf voorbeelden en situaties aanreiken.

Zodoende komt de inhoud heel nabij de actuele werksituatie en zijn de deelnemers betrokken en geëngageerd in het leerproces. Dit is dan ook de enige manier om leren écht te laten plaatsvinden en een transfer naar de eigen praktijk te bekomen.

We maken daarbij gebruik van eenvoudige, praktische modellen en instrumenten waar de deelnemers snel mee weg zijn.

De keuze van de werkvormen hangt af van het aantal deelnemers, maar waar we altijd van uitgaan is dat zij zélf voor de relevantie zorgen voor hun eigen rol en werk-context, doordat ze voorbeelden en cases zelf aanreiken.

Zo zal elk verhaal zich in een herkenbare omgeving afspelen en leren ze hoe ze hun eigen attitude, mindset en werkwijzen kunnen aanpassen.

We laten elke deelnemer uitgebreid de kans om de eigen communicatie-voorkeuren, attitudes, mindset en werkwijzen in kaart te brengen, en bespreken welke valkuilen en hindernissen hij of zij daarbij ervaart.

Didactische aanpak afgestemd op volwassenen

Onze didactische aanpak is afgestemd op volwassenen om het leerproces voor hen optimaal te stimuleren.

We maken daarbij gebruik van de inzichten uit cognitief en neurologisch onderzoek.

Mensgericht leren

Dit onderzoek wijst de laatste jaren steeds vaker in dezelfde richting:

 • Positieve psychologie

Focus op wat werkt en bekrachtigen wat mensen goed doen.

 • De kracht van herhaling

Benader hetzelfde thema via verschillende invalshoeken.

 • Toepassingsgericht werken

Een theorie is niets waard als je ze niet kan inzetten op momenten dat het ertoe doet.

 • Korte spanningsbogen bouwen

Die zorgen voor veel variatie en ook fysieke beweging.

 • Mensen leren wanneer ze zelf praten, niet wanneer de lesgever spreekt

We zijn dus vaker facilitator dan klassieke ‘docent’. We maken gebruik van diverse werkvormen (bv. flipped classroom) om interactie tussen de deelnemers te organiseren.

Als facilitators van leerprocessen laten we de deelnemers zélf meteen ervaren hoe ze technieken kunnen inzetten in hun eigen praktijk.

We hanteren voortdurend het principe van meta-cognition (je bewust worden over je eigen leerproces) om mensen naar een hoger niveau te tillen.

De hele opleiding wordt zó opgebouwd dat de mensen de principes en technieken meteen kunnen ervaren. Hierdoor beleven de mensen direct wat de impact kan zijn van leerprocesfacilitering en kunnen ze meteen aan de slag met inzetbare principes en technieken.

Mensgericht leren

Extra meerwaarde bij interne leertrajecten op maat

Bij interne trajecten volgen de deelnemers de opleiding samen met hun collega’s. Dat heeft een aantal sterke troeven.

Mensgericht leren

Ervaring leert ons:

 • We kunnen werken rond situaties die op dat moment actueel zijn in de organisatie. Die zijn voor iedere deelnemer herkenbaar en relevant. De vertaling naar ‘mijn werk’ is dus veel makkelijker, want elke deelnemer werkt gedurende het hele traject aan een verandering waar zij/hij zelf een rol in speelt.

 • De leidinggevenden van de organisatie spreken met elkaar over de veranderingen en verbeteringen die ze op dat moment proberen door te voeren, omdat deze opleiding interactie en bijdrage stimuleert wordt ze dus tegelijkertijd een afstemmingsmoment. Op zo’n moment wordt heel dikwijls de kiem gelegd van een plan van aanpak of worden belangrijke afspraken gemaakt.

 • De kans dat de nieuwe principes en technieken ook effectief worden toegepast is groter, zorgt voor een gemeenschappelijke taal en eenzelfde referentiekader zorgt.

Blended learning voor optimale integratie

Deelnemers krijgen toegang tot online leermateriaal o.v.v. denk-vragen, opdrachten, video, presentaties en conversaties via het e-learning platform van ubeon.

Dit stimuleert de deelnemers om:

 • Zich vooraf voor te bereiden op de training;
 • Extra lesmateriaal te consulteren en op eigen kracht (verder) te leren;
 • Leerpunten met elkaar en met de trainer/coach te delen;
Mensgericht leren