Systemic NLP Practitioner
Systemic NLP Practitioner
Met Systemic NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken

Met NLP ontdek je wat in mensen omgaat als ze communiceren en beslissen, en hoe je dit kan beïnvloeden.

Je wordt effectiever door succesvolle strategieën en gedrag van anderen te modelleren. En je leert hoe je de interacties binnen een organisatie of team kan sturen.

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • cognitieve patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
 • percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
 • krachtige mentale en emotionele 'states' op te roepen, te sturen en te verankeren
 • effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
 • beperkende overtuigingen te herkaderen
 • denkfouten te herkennen en om te buigen
 • interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
 • dilemma's op te lossen
 • diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering
 • zelforganiserende systemen op te bouwen
Systemic NLP Practitioner

Programma

De Systemic NLP Practitioner opleiding duurt 18 dagen, verdeeld over 6 modules van telkens 3 dagen (vr-za-zo).

Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen

 • Ontdek met NLP hoe mensen denken.
 • Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
 • Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
 • Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
 • Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
 • Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
 • Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.

Module 2 : Emotionele intelligentie 

 • Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
 • Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
 • Ontdek de kracht van mentale, emotionele 'states' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
 • Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele 'states' voor excellence, présence en charisma.
 • Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
 • Verbind en verdiep 'resource states' en integreer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechnieken.
 • Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
 • Stimuleer intrinsieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
 • Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.

Module 3 : Taal en denkstrategieën

 • Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
 • Leer cognitieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
 • Kader en herkader beperkende uitspraken.
 • Leer systeemdenken als denkstrategie te hanteren om complexe problemen te behandelen.
 • Leer te eerste stappen om succes patronen te modelleren.
 • Maak gebruik van succesvolle strategieën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.

Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's

 • Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
 • Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
 • Leer geweldloos communiceren.
 • Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
 • Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
 • Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
 • Leer trance-states oproepen en verdiepen.
 • Coach a.d.h.v. tijdslijnen.

Module 5 : Coachen en veranderen in teams en organisaties

 • Overstijg het persoonlijke niveau en leer hoe je NLP technieken kan toepassen in teams, organisaties, bedrijven enz.
 • Neem een actieve rol op als leider en aligneer mensen en teams op alle logische niveaus.
 • Ontdek hoe sponsorship boodschappen een positieve 'vibe' genereren.
 • Creëer gunstige condities voor zelforganiserende systemen.
 • Leer gewenste attractors installeren om mensen en teams in beweging te brengen.

Module 6 : Integratie en Certificatie

 • Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlei situaties.
 • Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
 • Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!

 

Steff Vanhaverbeke
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd trainer, coach en facilitator begeleidt Steff Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Program languages
Nederlands
Price (incl. VAT)
€0,00