fbpx Duurzaam Ondernemen | ubeon
 

Duurzaam Ondernemen

ubeon erkent zijn rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de ondernemersgemeenschap waartoe wij behoren, en van de sociale gemeenschap in het algemeen.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de activiteiten van ubeon te integreren hebben wij een MVO-beleid uitgewerkt. Deze policy is een referentiepunt voor onszelf en voor onze stakeholders. Hierbij vertrekken we vanuit onze visie, missie en waarden, om onze dagelijkse werking te bepalen, alsook de manier waarop wij relaties aangaan en onderhouden en de omgeving waarin wij opereren.

Deze MVO-policy is van toepassing doorheen de ubeon partnership en dient als gedragscode voor onze algehele werking.

De MVO filosofie van ubeon

Omdat we weten dat het succes van morgen afhankelijk is van het vertrouwen dat we vandaag opbouwen, streven we naar een dialoog met onze stakeholders. In de praktijk betekent dit dat we alle noden onder ogen zien en geen discussie uit de weg gaan, om zo een harmonieuze samenhang te vinden die tevens duurzaam is.

Corporate Governance

Wij willen onze bedrijfsvoering in lijn brengen met de hoogste ethische, professionele en wettelijke standaarden. Daarom hebben we een gedragscode aangenomen die gebaseerd is op integriteit, openheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid. We erkennen dat deze principes bijdragen tot duurzame relaties met onze stakeholders en dat zulke relaties de sleutel zijn tot duurzame groei.

Corporate Operations

Stap voor stap integreren wij duurzame principes in onze bedrijfsinvesteringen, dagelijkse werking en initiatieven naar onze belanghebbenden en de ondernemersgemeenschap (o.a. door vorming). In 2008 engageerden wij ons tot de duurzaamheidsprincipes voorgeschreven door het UN Global Compact. Deze principes zijn onderverdeeld in mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie en wij integreren deze in onze dagelijkse werking.

Advies voor onze klanten

ubeon streeft ernaar om de duurzaamheidsprincipes te integreren in ons advieswerk, en om onze klanten te motiveren om MVO-principes aan te nemen in hun eigen organisaties. We leveren onze diensten vanuit een open, integere houding, hoog kwalitatief en met oprechte zorg.

Feedback van onze stakeholders

We nodigen onze stakeholders uit om ons feedback te geven over onze werkingswijze en over ons MVO-beleid en -initiatieven.