fbpx Organisatie-ontwikkeling | ubeon
 

Organisatie-ontwikkeling

Verhoogde performance door een integrale aanpak.

Organisaties veranderen voortdurend en deze veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarom is organisatie-ontwikkeling belangrijk geworden voor wie op een duurzame wijze wil groeien in steeds sneller veranderende markten en industrieën.

Een organisatie staat nooit op zich maar leeft in relatie met haar klanten, haar medewerkers, haar investeerders en andere stakeholders. Hoe je met jouw relaties omgaat zal bepalend zijn voor de manier waarop je je systemen, processen en rollen gaat invullen. Daarom is organisatie-ontwikkeling nauw verwant met persoonlijke ontwikkeling en marktontwikkeling. Bij ubeon bekijken we organisaties dus altijd vanuit een systemisch perspectief, wat inhoudt dat we rekening houden met alle stakeholders, processen en structuren en in welke mate die in lijn liggen met de strategische doelstellingen van de onderneming

Vanuit ons integraal perspectief begeleiden we organisaties door middel van strategisch adviesfaciliteren van veranderingtraining en coaching van betrokkenen. Daarbij houden we naast de structurele kant van verandering en procesverbetering tevens rekening met de culturele kant; naar een gemeenschappelijke visie, missie, waarden en normen die mensen tot een bepaald gewenst gedrag kunnen inspireren en leiden.

Dankzij onze multidisciplinaire aanpak laat je jouw team of bedrijf evolueren naar een lerende organisatie, dat zich snel en wendbaar kan aanpassen in een steeds complexere wereld.